Looduskasutuse tegevusvaldkond

RMK Põlula kalakasvatustalituse kontaktandmed

Lavi küla, Rägavere vald, Lääne-Virumaa, 46705
Vaata: Põlula kalakasvatustalituse põhimäärus

Nimi Ametinimetus Mobiil
Kunnar Klaas
Talituse juhataja 527 8245
Ene SaadreKalakasvatuse nõunik516 2554
Küllike Eder
Kalakasvataja
 
Liina Kreek Kalakasvataja
 
Kristian Kalvet
Kalakasvatuse spetsialist

Ivar Tallerman
Kalakasvatuse spetsialist
Raivo Valter
Kalakasvatusseadmete elektrik521 7243
Heino Peets
Kalakasvatuse tehnoloog 5342 3974