RMK nõukogu

RMK nõukogu moodustamise kord, pädevus, töökord ja nõukogu liikmete vastutus on reguleeritud metsaseaduse paragrahviga 49. Nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus.

Nõukogu koosseisu kuuluvad:
1) kaks Riigikogu otsusega nimetatud liiget;
2) kaks keskkonnaministeeriumi esindajat;
3) üks majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja;
4) üks rahandusministeeriumi esindaja;
5) kolm asjatundjat keskkonnaministri ettepanekul.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed otsusega Riigikogu alatise keskkonnakomisjoni ettepanekul. Riigikogu nimetatud nõukogu liikme volitused lõpevad koos nimetatud isiku Riigikogu liikme volituste lõppemisega. Riigikogu, keskkonnaminister, majandusminister ja rahandusminister võivad enda nimetatud liikme enne volituste lõppemist tagasi kutsuda, kui:
1) ta on jätnud oma kohustused olulisel määral täitmata;
2) tal ei ole võimalust osaleda nõukogu töös;
3) tema töö- või teenistussuhe on lõppenud.

Nõukogu moodustatakse kolmeks aastaks. Riigikogu otsusega ja Vabariigi Valitsuse korraldusega on nimetatud RMK nõukogusse järgmised isikud:

Nõukogu liikmed
Yoko Alender
Riigikogu liige
keskkonnakomisjon 
tel 631 6512
e-post yoko.alender@riigikogu.ee
Rain Epler


e-post rainepler@gmail.com
Kaspar Kokk AS Transcom
juhatuse liige ja tegevjuht
tel 516 6317
e-post kaspar.kokk@transcom.ee
Mihhail Korb Riigikogu liige
majanduskomisjon
tel 631 6665
e-post mihhail.korb@riigikogu.ee
Ando Leppiman Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, kantsler
tel 625 6481
e-post ando.leppiman@mkm.ee
Margit MartinsonKeskkonnaministeerium,
asekantsler
tel 626 2848,
e-post margit.martinson@envir.ee
Kalle PõldKeskühistu Eramets juhatuse liigetel 5822 8555
e-post kalle.pold@keskuhistu.ee
Hardi TullusEesti Maaülikool, metsakasvatuse ja metsaökoloogia professor, õppetooli juhttel 731 3715
e-post hardi.tullus@emu.ee
Mihkel Undrest OÜ Kaabeltau
juhatuse liige
tel 514 5578
e-post vrhl@hot.ee