RMK on hankija riigihangete seaduse tähenduses.

RMK hankekord

Hankemenetlusega riigihanked ja lihthanked on vastavalt riigihangete seadusele avaldatud riigihangete registris, kuid hankija äranägemisel võib nende kohta olla kuulutus avaldatud ka veebilehel. Samuti on riigihangete registris avaldatud ka väikehanked.

Hankekuulutused RMK veebilehel leiate vasakul asuvast menüüst aastate ja kuude kaupa. Hankedokumentide allalaadimise võimaluse kasutamisel kohustub pakkuja hankel osalemiseks end registreerima e-posti aadressil hanked@rmk.ee.

NB! Kuude lõikes on hankekuulutused jaotatud pakkumuste esitamise tähtpäevade kaupa.

Hankedokumendite taotlemisel ja hankele registreerumisel tuleb selgelt ära näidata ettevõtja ärinimi ja registrikood, e-posti aadress, kontakttelefon ja esindaja nimi. Registreerumine on vajalik võimaldamaks hankijal edastada informatsiooni hanke kohta hankest huvitatud isikutele. Registreerumata jätmisel on küll samuti võimalik pakkumust esitada (olles näiteks ise laadinud alla hankedokumendid) ning hankija ei lükka pakkumust tagasi registreerumata jätmise tõttu, kuid sellisel juhul soovitame pakkujatel enne pakkumuse koostamist ja esitamist kindlasti kontrollida hankedokumentide allalaadimise asukohast, kas hankija on sinna lisanud täiendavat informatsiooni hanke kohta (näiteks vastuseid hankes esitatud küsimustele, hankedokumentide uut versiooni jms). Pakkumuse esitamisel tuleb kindlasti võtta aluseks võimalikult uus hankedokumentide versioon ning kõik selgitused, kuna sellest infost lähtub hanke läbiviimisel ka hankija.