Hankemenetlusega riigihanked ja lihthanked on vastavalt riigihangete seadusele avaldatud riigihangete registris, kuid hankija äranägemisel võib nende kohta olla kuulutus avaldatud ka veebilehel. Samuti on riigihangete registris avaldatud ka väikehanked.