RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.

Enampakkumine avatakse 24.05.2017 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee

Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.

Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

 240 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos
Palkide pikkus 3,0;3,2;4,5;4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli ja laomädanikku, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood 30.05.2017 -15.06.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.05.2017 kell 9:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

120 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Tartumaal RMK Lohkva laos
Palkide pikkus 3,0;3,2;3,5;3,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli ja laomädanikku, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded (avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 30.05.2017 -15.06.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.05.2017 kell 9:20
Minimaalne müüdav kogus 30 m3 

90 m3 saarepalke Ida-Virumaal RMK Narva metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm
kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 30.05.2017 -15.06.2017
Alghind Müüja laos 67,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.05.2017 kell 9:40
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

35 m3 saarepalke Pärnumaal RMK Laiksaare metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm
kvaliteet: oksjoniobjekti käsitletakse ühtse jagamatu tervikuna, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 30.05.2017 -15.06.2017
Alghind Müüja laos 67,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.05.2017 kell 10:00
Minimaalne müüdav kogus 35 m3

180 m3 lehisepalke Viljandimaal RMK Õisu metsandikus
Palkide pikkus 6,0;4,2;3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm
kvaliteet: nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 2.1. okaspuupalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee)
Tarneperiood 30.05.2017 -15.06.2017
Alghind Müüja laos 63,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 30.05.2017 kell 10:20
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta. 
Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://media.rmk.ee/files/RMK%20palkide%20standard%2011-01-2017.pdf ) toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes. 

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://media.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2017.pdf
Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab üleantava Metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu.
Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga. Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud, kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee