RIIGIMETSA MAJANDAMISE KESKUS
korraldab metsamaterjali müügiks avaliku elektroonilise enampakkumise

Enampakkumine korraldatakse lähtudes Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2007. a määrusest nr 1 „Riigimetsas kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügi kord”.
Enampakkumine avatakse 17.04.2017 kell 10:00 internetikeskkonnas aadressil www.metsaoksjon.ee
Pakkumisele registreerimine lõppeb 30 minutit enne pakkumise esitamise tähtaega.
Pakkumine on dünaamilise (5 minutilise perioodiga pikeneva) lõpuga.

330 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Halliku metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 9:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

210 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Laiuse metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 9:20
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

120 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Pikknurme metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 9:40
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

390 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Põltsamaa metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 10:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

270 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Torma metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg  21.04.2017 kell 10:20
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

180 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Jõgevamaal RMK Vaimastvere metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee) ,
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 10:40
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

700 m3 madalakvaliteedilisi kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos
Palkide pikkus 3,0;3,2;4,5;4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet: palgid võivad sisaldada metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -10.06.2017
Alghind Müüja laos 34,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 11:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

90 m3 madalakvaliteedilisi metalliga kasepalke Valgamaal RMK Otepää laos
Palkide pikkus 3,0;3,2;4,5;4,8 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 15-60 cm,
Kvaliteet palgid sisaldavad metalli, muud nõuded vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.3. madalakvaliteediliste kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -10.06.2017
Alghind Müüja laos 27,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 11:20
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

24 m3 lehisepalke Tartumaal RMK Tartu metsandikus
Palkide pikkus 5,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 14-60 cm
kvaliteet: kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 24.04.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 59,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 11:40
Minimaalne müüdav kogus 24 m3

32 m3 lehisepalke Jõgevamaal RMK Pikknurme metsandikus
Palkide pikkus 5,4 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 14-60 cm
kvaliteet: kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 24.04.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 59,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 12:00
Minimaalne müüdav kogus 32 m3

300 m3 haavapalke Võrumaal RMK Misso metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m + 5 cm ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,
Kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 33,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 12:20
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

810 m3 haavapalke Valgamaal RMK Valga metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m + 5 cm ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm,
Kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 32,50 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 12:40
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

390 m3 haavapalke Võrumaal RMK Võru metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m + 5 cm ülemõõt, ladvaläbimõõt 18-60 cm,
Kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.1. haavapalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee),
Tarneperiood 24.04.2017 -31.05.2017
Alghind Müüja laos 33,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 13:00
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

40 m3 sertifitseerimata kasepalke Tartumaal RMK Tartu metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm,
kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee), kõvamädanikku käsitletakse võrdväärsena väärlülipuiduga, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 24.04.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 13:20
Minimaalne müüdav kogus 40 m3 

90 m3 sertifitseerimata kasepalke Võrumaal RMK Võru metsandikus
Palkide pikkus 3,0 m +ülemõõt, ladvaläbimõõt 16-60 cm,
kvaliteet vastavalt RMK palkide standardile, Tabel 3.2. kasepalkide kvaliteedinõuded ( avaldatud www.rmk.ee), kõvamädanikku käsitletakse võrdväärsena väärlülipuiduga, kvaliteediga on võimalik tutvuda oksjoniobjekti asukohas
Tarneperiood 24.04.2017-15.05.2017
Alghind Müüja laos 55,00 EUR/ m3 millele lisandub veokulu ja käibemaks
Pakkumise esitamise tähtaeg 21.04.2017 kell 13:40
Minimaalne müüdav kogus 30 m3

Müüdava metsamaterjali üleandmine toimub tarneklausel DAT Incoterms 2010 alusel tarnekohaga pakkuja ladu. RMK korraldab metsamaterjali veo ning mahalaadimise tarnekohas ilma sorteerimisteenuseta.

Metsamaterjali mõõtmist ja kvaliteedi hindamist kohustub pakkuja teostama omal kulul. Palkide mõõtmine ja kvaliteedi hindamine toimub RMK palkide standardis (avaldatud : http://media.rmk.ee/files/RMK%20palkide%20standard%2011-01-2017.pdf )
toodud palkide mõõtmise , mahu ning kvaliteedi määramise juhistest lähtudes. 

Käesolevas Metsamaterjali pakkumise tulemusel sõlmitavale Metsamaterjali müügilepingule kohaldatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse Metsamaterjali müügilepingu tüüptingimusi, avaldatud http://media.rmk.ee/files/RMK%20m%C3%BC%C3%BCgi%20t%C3%BC%C3%BCptingimused_2017.pdf

Juhul kui pakkuja osutub enampakkumise võitjaks, kohustub ta maksekohustuse täitmiseks esitama enne lepingu sõlmimist krediidiasutuse garantiikirja või tasuma RMK kontole tagatisraha summas, mis vastab maksetähtaega 15 päeva võrra ületaval arvestuslikul perioodil üleantava Metsamaterjali arvestusliku koguse maksumusele koos käibemaksuga või tasuma ettemaksu.

Müügi korraldaja on liitunud elektroonilise veoselehe infosüsteemiga ELVIS ning ei vormista paberveoselehti. Elektroonilise veoselehe kulu on kehtestatud teenusepakkuja hinnakirjaga.

Juhul kui pakkuja ei ole selle infosüsteemiga liitunud, kohustub ta hüvitama müügi korraldajale tema poolt makstava elektroonilise veoselehe maksumuse.

Enampakkumisele registreerumist loetakse ühtlasi enampakkumisel osaleda soovija kinnituseks, et ta on tutvunud enampakkumise protseduurireeglite, müügitingimuste ja protestide esitamise korraga ning on nendest teadlik.

Enampakkumisele registreeritakse osalejana isikud, kes on täitnud müügi korraldajaga varem sõlmitud lepingutest tulenevad kohustused, mille täitmise tähtaeg on enampakkumisele registreerimise hetkeks saabunud.

Müügi korraldaja: Riigimetsa Majandamise Keskus, Toompuiestee 24, 10149 Tallinn.
Lisainformatsioon enampakkumise kohta tel. 513 2961, e-post: puiduturustus@rmk.ee