Valikpakkumine on möödunud.

Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) annab valikpakkumise korras tasu eest 
kasutamiseks RMK valduses olevaid poollooduslikke kooslusi sisaldavaid kinnisasju

Kasutamiseks andmise lisatingimuseks on kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel.

Kasutusse antakse järgmised maatükid:

1) Harju maakonnas Harku vallas Adra külas 4,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 238 (katastritunnus 19801:011:1148, pindala 5,8 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55422) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 4,74 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

2) Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas 6,15 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 400 (katastritunnus 19801:001:3195, pindala 22,01 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78344) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

3) Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas 7,23 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 401 (katastritunnus 19801:001:3194, pindala 7,23 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV78343) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 7,23 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

4) Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas 8,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 233 (katastritunnus 19801:001:2351, pindala 8,49 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56053) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 8,49 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

5) Ühise pakkumisena Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas 4,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 235 (katastritunnus 19801:011:1162, pindala 4,47 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55428) ja 9,82 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Ojatagune (katastritunnus 19801:011:0776, pindala 9,82 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49456) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 14,29 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

6) Harju maakonnas Harku vallas Vääna külas 3,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 234 (katastritunnus 19801:001:2349, pindala 3,69 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56052) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,65 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

7) Harju maakonnas Jõelähtme vallas Parasmäe külas 26,77 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kostivere karstiala (katastritunnus 24504:008:1078, pindala 92,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55466) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

8) Harju maakonnas Jõelähtme vallas Parasmäe külas 46,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kostivere karstiala (katastritunnus 24504:008:1078, pindala 92,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV55466) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

9) Harju maakonnas Jõelähtme vallas Rammu külas 2,89 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kolga lahe maastikukaitseala 4 (katastritunnus 24501:001:0580, pindala 2,89 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66179) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

10) Harju maakonnas Jõelähtme vallas Rebala külas 1,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Ülgase looduskaitseala 3 (katastritunnus 24501:001:0158, pindala 1,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59453) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

11) Harju maakonnas Kose vallas Tuhala külas 3,34 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 385 (katastritunnus 33701:001:0625, pindala 8,49 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47860) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

12) Harju maakonnas Kose vallas Tuhala külas 1,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paunküla metskond 384 (katastritunnus 33701:001:0628, pindala 5,46 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47861) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

13) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kasispea külas 5,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 35 (katastritunnus 42301:003:0310, pindala 19,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5595 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

14) Harju maakonnas Kuusalu vallas Kolga alevikus 13,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 120 (katastritunnus 35203:001:0228, pindala 13,85 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8795) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 13,51 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

15) Harju maakonnas Kuusalu vallas Muuksi külas 24,63 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kolga metskond 90 (katastritunnus 35203:001:0158, pindala 27,42 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7773) ja Soorinna külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kolga metskond 91 (katastritunnus 35203:001:0160, pindala 10,27 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7701 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

16) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,34 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 111 (katastritunnus 35206:002:0301, pindala 14,63 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52946) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

17) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,68 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 110 (katastritunnus 35206:002:0299, pindala 3,25 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52938) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

18) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,99 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 109 (katastritunnus 35206:002:0298, pindala 6,26 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52937) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

19) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 111 (katastritunnus 35206:002:0301, pindala 14,63 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52946) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

20) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pala külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aegviidu metskond 111 (katastritunnus 35206:002:0301, pindala 14,63 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52946) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

21) Harju maakonnas Kuusalu vallas Pärispea külas 0,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lutsu (katastritunnus 42301:003:1174, pindala 1,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44305) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

22) Harju maakonnas Kuusalu vallas Soorinna külas 7,91 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 147 (katastritunnus 35203:001:0541, pindala 10,6 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46138 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 7,91 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

23) Harju maakonnas Kuusalu vallas Tsitre külas 0,88 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 68 (katastritunnus 35203:001:0266, pindala 15,6 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9909 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

24) Harju maakonnas Kuusalu vallas Turbuneeme külas 2,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 33 (katastritunnus 42301:003:0290, pindala 3,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5593 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

25) Harju maakonnas Kuusalu vallas Viinistu külas 2,15 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loksa metskond 30 (katastritunnus 42301:003:0260, pindala 2,6 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5590) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükk ei ole masinatega niidetav.

26) Ühise pakkumisena Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Keila-Joa alevikus 0,61 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Türisalu-Risti rohumaa 4 (katastritunnus 29501:007:3450, pindala 0,69 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV63071) ja 0,66 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Keila metskond 151 (katastritunnus 29501:007:1829, pindala 39,64 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50481) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

27) Harju maakonnas Lääne-Harju vallas Madise külas 14,35 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Jõesuu-Möldri (katastritunnus 56202:001:0228, pindala 24,22 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7715) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

28) Harju maakonnas Rae vallas Suursoo külas 0,82 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paraspõllu looduskaitseala 5 (katastritunnus 65303:004:0268, pindala 18,27 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52512) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

29) Harju maakonnas Tallinnas Lasnamäe linnaosas 0,83 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Narva mnt 182 (katastritunnus 78401:101:2706, pindala 13,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71713) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

30) Ühise pakkumisena Harju maakonnas Tallinnas Lasnamäe linnaosas 7,08 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Priisle tee 19 (katastritunnus 78401:101:3234, pindala 13,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV76597) ja 0,27 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Narva mnt 176 (katastritunnus 78403:308:0130, pindala 0,56 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV27385) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

31) Harju maakonnas Tallinnas Lasnamäe linnaosas 2,13 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Priisle tee 19 (katastritunnus 78401:101:3234, pindala 13,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV76597) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

32) Harju maakonnas Tallinnas Lasnamäe linnaosas 7,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Narva mnt 182 (katastritunnus 78401:101:2706, pindala 13,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71713) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

33) Ühise pakkumisena Harju maakonnas Tallinnas Pirita linnaosas 0,57 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vabaõhukooli tee 13 (katastritunnus 78402:208:0023, pindala 3,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15219), 0,39 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vabaõhukooli tee 13 (katastritunnus 78402:208:0023, pindala 3,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15219) ja 5,78 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vabaõhukooli tee 15 (katastritunnus 78402:208:0054, pindala 9,41 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49990) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

34) Harju maakonnas Tallinnas Pirita linnaosas 7,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vabaõhukooli tee 29 (katastritunnus 78402:208:0052, pindala 7,76 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64135) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

35) Harju maakonnas Tallinnas Pirita linnaosas 1,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vabaõhukooli tee 23 (katastritunnus 78402:208:0055, pindala 5,99 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48801) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

36) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Esikülas 1,77 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 56 (katastritunnus 20501:001:0217, pindala 1,77 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79767) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

37) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Jõekülas 4,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 55 (katastritunnus 36801:001:0933, pindala 4,5 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV74004) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

38) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 0,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 33 (katastritunnus 36801:001:0696, pindala 0,53 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62456) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

39) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 0,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 49 (katastritunnus 36801:001:0845, pindala 0,44 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70503) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,34 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

40) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 1,36 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 32 (katastritunnus 36801:001:0612, pindala 6,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58627) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

41) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kassari külas 3,55 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kassari maastikukaitseala 71 (katastritunnus 20501:001:0378, pindala 3,55 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV81697) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

42) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kerema külas 1,55 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 198 (katastritunnus 63902:001:0714, pindala 8,17 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52960) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. oktoobriks.

43) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kurisu külas 1,08 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Ula (katastritunnus 39201:004:0427, pindala 5,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39032) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

44) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Kõrgessaare alevikus 9,93 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 169 (katastritunnus 39201:004:1029, pindala 30,69 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53847) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

45) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Laasi külas 0,78 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 185 (katastritunnus 39201:001:0685, pindala 1,88 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53937) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

46) Ühise pakkumisena Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Mudaste külas 1,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 70 (katastritunnus 39201:004:0882, pindala 5,92 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV27342) ja 1,77 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haava (katastritunnus 39201:004:0200, pindala 5,77 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13086) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

47) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Nasva külas 2,72 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 365 (katastritunnus 20501:001:0376, pindala 2,72 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV81695) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

48) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Paope külas 14 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paope looduskaitseala 6 (katastritunnus 20501:001:0358, pindala 16,22 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV81416) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

49) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Prassi külas 2,26 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 290 (katastritunnus 20501:001:0219, pindala 10,27 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79769) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

50) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Reigi külas 10,09 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärdla metskond 220 (katastritunnus 39201:004:1019, pindala 32,33 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53917) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 4,33 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

51) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Sarve külas 1,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sarve maastikukaitseala 3 (katastritunnus 63901:001:1243, pindala 1,16 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV66207) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

52) Hiiu maakonnas Hiiumaa vallas Vanamõisa külas 0,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Putkaste metskond 230 (katastritunnus 17501:001:0219, pindala 3,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65062) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

53) Ühise pakkumisena Ida-Viru maakonnas Alutaguse vallas Oonurme külas 2,14 ha, 2,74 ha, 2,25 ha, 2,26 ha, 1,27 ha ja 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Iisaku metskond 168 (katastritunnus 81501:001:0113, pindala 35,95 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59722 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

54) Ida-Viru maakonnas Narva-Jõesuu linnas Pimestiku külas 1,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Narva metskond 2 (katastritunnus 85101:001:0430, pindala 86,8 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV4550 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

55) Järva maakonnas Järva vallas Jalgsema külas 3,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 345 (katastritunnus 25702:001:0207, pindala 11,36 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43405) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,25 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

56) Järva maakonnas Järva vallas Jalgsema külas 1,27 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 345 (katastritunnus 25702:001:0207, pindala 11,36 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43405) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,27 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

57) Järva maakonnas Järva vallas Mägede külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rava metskond 1 (katastritunnus 12901:001:0460, pindala 1218,2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5448 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

58) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Haeska külas 0,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Põhja-Utirahu (katastritunnus 67405:004:0064, pindala 0,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10284) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

59) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Haeska külas 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lõuna-Utirahu (katastritunnus 67405:004:0065, pindala 0,59 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10285) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

60) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Haapsalu linnas Puise külas 13,91 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kumari (katastritunnus 67405:001:0137, pindala 16,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9833) ja 5,24 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 145 (katastritunnus 67405:001:0227, pindala 7,16 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10513) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Taastamisel võib kadastikku kuni 0,1 ha suuruste laikudena harvendada korraga kuni 0,3 hektarit aastas. Laiul on lubatud karjatada vaid lambaid.

61) Lääne maakonnas Haapsalu linnas Uuemõisa alevikus 62,42 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 48 (katastritunnus 67401:009:0168, pindala 65,44 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV19249) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

62) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Einbi / Enby külas 8,52 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haapsalu metskond 208 (katastritunnus 52001:001:1397, pindala 8,52 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV74781) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

63) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Hara / Harga külas 0,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Holmisauna (katastritunnus 52001:003:0141, pindala 8,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65632) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

64) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Kastja külas 16,13 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 175 (katastritunnus 34202:002:0325, pindala 311,49 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71707) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 14,2 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

65) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Osmussaare külas 18,05 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Osmussaare maastikukaitseala 3 (katastritunnus 52001:001:1083, pindala 107,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV46773) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

66) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Rannajõe külas 1,21 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 125 (katastritunnus 45202:001:0061, pindala 31,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9262) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

67) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 4,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 102 (katastritunnus 45202:001:0094, pindala 85,4 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10303) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

68) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 2,04 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 108 (katastritunnus 45202:001:0185, pindala 5,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21170) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

69) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Tuka külas 1,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 127 (katastritunnus 45202:001:0087, pindala 20,8 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10502) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

70) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 4,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 218 (katastritunnus 34201:001:0276, pindala 21,14 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49799) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,24 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

71) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 2,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 231 (katastritunnus 34201:001:0289, pindala 8,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49788) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

72) Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Ubasalu külas 1,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kullamaa metskond 177 (katastritunnus 34201:001:0266, pindala 16,39 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44751) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

73) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 4,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 32 (katastritunnus 90701:001:0385, pindala 4,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24806), 1,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 11 (katastritunnus 90701:001:0387, pindala 1,1 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24808), 2,06 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 10 (katastritunnus 90701:001:0386, pindala 2,1 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24807) ja Kersleti külas 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 8 (katastritunnus 90701:001:0379, pindala 1,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24803) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

74) Lääne maakonnas Vormsi vallas Borrby külas 0,94 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 58 (katastritunnus 90701:001:0519, pindala 32,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56409) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

75) Ühise pakkumisena Lääne maakonnas Vormsi vallas Diby külas 4,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 22 (katastritunnus 90701:003:0298, pindala 11,4 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24795), 6,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rannaniidu (katastritunnus 90701:003:0297, pindala 6,8 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24794), 1,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 35 (katastritunnus 90701:003:0299, pindala 1,2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24796) ja 0,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 23 (katastritunnus 90701:003:0303, pindala 0,5 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV24799) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

76) Lääne maakonnas Vormsi vallas Hosby külas 0,73 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Back-Erjasa (katastritunnus 90701:003:1203, pindala 1,55 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62952) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

77) Lääne maakonnas Vormsi vallas Rumpo külas 12,29 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 34 (katastritunnus 90701:002:0223, pindala 12,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21370) ja 53,28 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 33 (katastritunnus 90701:002:0222, pindala 53,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21369) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

78) Lääne maakonnas Vormsi vallas Rumpo külas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 29 (katastritunnus 90701:001:0499, pindala 47,15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56235) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase karjatamise abil. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

79) Lääne maakonnas Vormsi vallas Saxby külas 0,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 14 (katastritunnus 90701:001:0631, pindala 1,72 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV68069) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

80) Lääne maakonnas Vormsi vallas Suuremõisa külas 1,33 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 13 (katastritunnus 90701:002:0339, pindala 37,2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV31593) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

81) Lääne maakonnas Vormsi vallas Suuremõisa külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 69 (katastritunnus 90701:001:0516, pindala 1,38 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56237) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

82) Lääne maakonnas Vormsi vallas Suuremõisa külas 0,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi metskond 62 (katastritunnus 90701:001:0520, pindala 57,64 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56410) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

83) Lääne maakonnas Vormsi vallas Söderby külas 0,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vormsi maastikukaitseala 27 (katastritunnus 90701:001:0498, pindala 268,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56234) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

84) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Joandu külas 1,01 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 12 (katastritunnus 88701:001:1150, pindala 108,1 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5010 )  kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

85) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Karula külas 1,46 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 100 (katastritunnus 88702:002:0236, pindala 4,15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47664 ) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

86) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Karula külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 204 (katastritunnus 88701:001:0429, pindala 4,46 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59568) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

87) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 0,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 149 (katastritunnus 88701:001:0490, pindala 20,4 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60146), 1,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 101 (katastritunnus 88701:002:0216, pindala 4,26 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49659) ja Metsanurga külas 0,02 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 31 (katastritunnus 88701:002:0830, pindala 777,5 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5034) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

88) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Koljaku külas 0,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 102 (katastritunnus 88701:002:0217, pindala 2,83 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49657 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

89) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Käsmu külas 1,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 327 (katastritunnus 19101:001:0058, pindala 2,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79141) ja 0,38 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 109 (katastritunnus 92201:014:0105, pindala 2,94 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49674) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,28 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul onraiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

90) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Tõugu külas 0,91 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sagadi metskond 180 (katastritunnus 88701:001:0364, pindala 37,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59534 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

91) Lääne-Viru maakonnas Haljala vallas Tõugu külas 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Oja (katastritunnus 88701:001:0230, pindala 24,6 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV39031 ) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

92) Ühise pakkumisena Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Kõrvekülas 1,37 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 294 (katastritunnus 27202:001:0101, pindala 3,08 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62015) ja 6,11 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 116 (katastritunnus 27302:001:0099, pindala 1221,13 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20097) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükile puudub masinatega ligipääs.

93) Lääne-Viru maakonnas Kadrina vallas Ridakülas 44,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Loobu metskond 73 (katastritunnus 27302:003:0081, pindala 169,2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV20102) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

94) Lääne-Viru maakonnas Viru-Nigula vallas Letipea külas 2,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kunda metskond 204 (katastritunnus 90201:001:0463, pindala 2,73 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV64570) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Ligipääs maatükile üle eramaade, mille omanikelt tuleb küsida nõusolek.

95) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Häädemeeste alevikus 3,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Luitemaa looduskaitseala 25 (katastritunnus 21301:001:0144, pindala 3,79 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56390) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

96) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Metsakülas 3,69 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Surju metskond 128 (katastritunnus 21401:001:0052, pindala 4,86 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79531) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

97) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Metsakülas 1,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Surju metskond 129 (katastritunnus 21401:001:0051, pindala 2,74 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79530) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

98) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Piirumi külas 2,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Luitemaa looduskaitseala 16 (katastritunnus 84801:001:1797, pindala 93,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58156) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

99) Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Piirumi külas 1,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Luitemaa looduskaitseala 16 (katastritunnus 84801:001:1797, pindala 93,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58156) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

100)  Pärnu maakonnas Häädemeeste vallas Piirumi külas 2,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Luitemaa looduskaitseala 16 (katastritunnus 84801:001:1797, pindala 93,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58156) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

101) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Hanila külas 4,12 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mõisalahe (katastritunnus 19502:001:0115, pindala 64,24 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9782) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks Maatükil on 4,12 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

102) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kelu külas 5,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 67 (katastritunnus 41102:001:0055, pindala 5,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16159) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

103) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kelu külas 2,75 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihula metskond 281 (katastritunnus 41101:001:0544, pindala 2,75 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65623) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

104)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kiisamaa külas 3,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lavassaare looduskaitseala 5 (katastritunnus 33401:001:0460, pindala 46,52 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71708) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks Maatükil on 3,25 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

105)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kiisamaa külas 10,02 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Audru metskond 199 (katastritunnus 33401:001:0299, pindala 47,91 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58646) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks Maatükil on 10,02 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

106)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kiisamaa külas 5,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lavassaare looduskaitseala 4 (katastritunnus 33401:001:0459, pindala 79,11 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71707) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks Maatükil on 5,5 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

107) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Kloostri külas 1,58 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 362 (katastritunnus 41102:001:0127, pindala 219 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11146) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

108) Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Matsalu külas 4,4 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Matsalu rahvuspark 332 (katastritunnus 41101:001:0204, pindala 124 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11701) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

109)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Nehatu külas 0,94 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihula metskond 264 (katastritunnus 19502:001:0125, pindala 5,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65670) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

110)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Paatsalu külas 1,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paadrema (katastritunnus 86301:001:0219, pindala 3,31 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12073) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,6 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

111)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Palatu külas 1,39 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Varbla metskond 211 (katastritunnus 33401:001:0269, pindala 123,79 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57600) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks Maatükil on 1,39 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

112)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Parivere külas 4,34 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Metssea (katastritunnus 41102:002:0105, pindala 60,23 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV16429) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

113)   Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Pivarootsi külas 0,9 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kutsari (katastritunnus 19502:001:0160, pindala 0,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54945) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,7 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

114)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Poanse külas 9,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lihula metskond 297 (katastritunnus 41101:003:0074, pindala 9,67 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV68328) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 9,6 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

115)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Rooglaiu külas 2,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Pikanina (katastritunnus 19501:001:0224, pindala 2,6 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV10218) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

116)  Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Saulepi külas 19,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Saulepi (katastritunnus 86301:006:0068, pindala 19,48 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13947) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

117)  Ühise pakkumisena Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Tõitse külas 5,78 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sooba (katastritunnus 33401:001:0089, pindala 15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15077), 2,95 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soobiku (katastritunnus 33401:001:0088, pindala 15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15076) ja 7,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paepealse (katastritunnus 33401:001:0090, pindala 14,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV15078) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

118)  Pärnu maakonnas Pärnu linnas Värati külas 13,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Heinlaid (katastritunnus 62401:001:0367, pindala 13,32 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV80574) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

119)  Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 3,33 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 108 (katastritunnus 80802:001:0228, pindala 3,33 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9877) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,33 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul onraiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

120)  Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 17,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 106 (katastritunnus 80802:001:0214, pindala 37,98 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9868) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

121)  Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 6,26 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 114 (katastritunnus 80802:001:0216, pindala 101,35 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9869) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

122)  Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 1,63 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 119 (katastritunnus 80802:001:0220, pindala 1,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV9874) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

123)  Pärnu maakonnas Tori vallas Riisa külas 2,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taali metskond 120 (katastritunnus 80802:001:0398, pindala 29,36 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV45209) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

124)  Rapla maakonnas Kohila vallas Kadaka külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vahastu metskond 201 (katastritunnus 31701:004:0367, pindala 3,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44836) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,47 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

125)   Rapla maakonnas Kohila vallas Vilivere külas 3,5 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 207 (katastritunnus 31701:001:0584, pindala 5,78 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59615) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

126) Rapla maakonnas Märjamaa vallas Lokuta külas 3,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 167 (katastritunnus 42702:001:0204, pindala 4,39 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50049) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,3 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

127)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Läti külas 4,25 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Märjamaa metskond 61 (katastritunnus 88401:001:0810, pindala 810,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2860) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

128)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Metsaääre külas 5,62 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 (katastritunnus 50403:003:0246, pindala 20,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 5,62 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

129)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Metsaääre külas 2,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 166 (katastritunnus 50403:003:0246, pindala 20,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV50123) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,84 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

130)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Nurtu-Nõlva külas 0,6 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Velise metskond 39 (katastritunnus 50404:002:0900, pindala 287,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5344) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

131)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Paisumaa külas 3,89 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Velise metskond 70 (katastritunnus 50404:003:0094, pindala 43,62 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV53086) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 3,89 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

132) Ühise pakkumisena Rapla maakonnas Märjamaa vallas Pajaka külas 10,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 199 (katastritunnus 50401:001:0376, pindala 153,15 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59514) ning 3,82 ha ja 2,19 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 11 (katastritunnus 50401:001:0031, pindala 157,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7461) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

133)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Sooniste külas 1,99 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Märjamaa metskond 193 (katastritunnus 42701:003:0058, pindala 126,89 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48644) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,99 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

134)  Rapla maakonnas Märjamaa vallas Sooniste külas 1,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Märjamaa metskond 193 (katastritunnus 42701:003:0058, pindala 126,89 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV48644) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,8 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

135)  Rapla maakonnas Rapla vallas Jalase külas 3,64 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vardi metskond 52 (katastritunnus 65401:001:0008, pindala 757,1 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7495) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

136)   Rapla maakonnas Rapla vallas Metskülas 7,57 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Velise metskond 7 (katastritunnus 65401:004:0290, pindala 641,3 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV5333) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

137)   Saare maakonnas Muhu vallas Rässa külas 1,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Karjalasma metskond 148 (katastritunnus 47801:001:0408, pindala 1,56 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60705) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

138)  Saare maakonnas Muhu vallas Võikülas 0,22 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Jaana (katastritunnus 47801:008:0356, pindala 0,22 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV11114) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

139) Ühise pakkumisena Saare maakonnas Saaremaa vallas Abruka külas 12,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 1399 (katastritunnus 71401:001:0577, pindala 12,49 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79800) ja 12,53 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 21 (katastritunnus 43301:001:0233, pindala 348,73 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV3995) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

140)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Abruka külas 6,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 1396 (katastritunnus 71401:001:0571, pindala 6,65 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79796) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

141) Saare maakonnas Saaremaa vallas Atla külas 4,99 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 803 (katastritunnus 71401:001:0587, pindala 4,99 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79813) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

142) Saare maakonnas Saaremaa vallas Atla külas 0,32 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 802 (katastritunnus 71401:001:0586, pindala 1,32 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79812) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

143) Saare maakonnas Saaremaa vallas Atla külas 1,23 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laiu (katastritunnus 44001:002:0244, pindala 1,23 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV21674) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

144)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Atla külas 2,94 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 788 (katastritunnus 43301:001:0772, pindala 3,34 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69865) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

145)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Atla külas 4,56 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 805 (katastritunnus 71401:001:0711, pindala 24,13 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV80254) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

146)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Hiievälja külas 1,21 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Haaviku (katastritunnus 40302:001:0086, pindala 5,66 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV13111) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

147)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõgela külas 5,2 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Nasvarahu (katastritunnus 71401:001:0715, pindala 5,2 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV80267) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

148)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Jõgela külas 0,75 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 800 (katastritunnus 71401:001:0584, pindala 0,75 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV79810) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

149)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Karuste külas 1,97 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 916 (katastritunnus 80701:001:0822, pindala 1,97 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV72167) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

150)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Kaugatoma külas 6,18 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kaugatoma-Lõo maastikukaitseala 2 (katastritunnus 72101:002:0869, pindala 329,87 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV44050) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 6,18 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

151) Ühise pakkumisena Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuusnõmme külas 1,76 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vilsandi rahvuspark 28 (katastritunnus 44001:001:0423, pindala 284,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51032), 12,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vilsandi rahvuspark 31 (katastritunnus 44001:001:0421, pindala 65,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51035) ja 11,11 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vilsandi rahvuspark 30 (katastritunnus 44001:001:0420, pindala 136,24 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51034) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 25,83 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

152) Ühise pakkumisena Saare maakonnas Saaremaa vallas Kuusnõmme külas 6,2 ha ja 24,48 suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Vilsandi rahvuspark 28 (katastritunnus 44001:001:0423, pindala 284,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV51032) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on22,93 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

153)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Laevaranna külas 3,44 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 266 (katastritunnus 85801:005:0018, pindala 38,16 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV25228) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

154)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Metsakülas 63,27 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laidevahe looduskaitseala 17 (katastritunnus 59201:001:0722, pindala 404,47 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV59017) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 13,95 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

155)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Mujaste külas 2,8 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 649 (katastritunnus 40301:001:0356, pindala 2,8 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56850) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

156)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Mullutu külas 47,03 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 386 (katastritunnus 34801:006:0625, pindala 473,9 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52559) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

157)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Muraja külas 10,73 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rooglao (katastritunnus 63401:005:0013, pindala 30,26 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17007) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

158)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Neeme külas 2,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 558 (katastritunnus 30101:001:0777, pindala 4,54 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV62639) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,86 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

159)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Neeme külas 3,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Tõru (katastritunnus 30101:001:0102, pindala 182,38 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV17067) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,9 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

160)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Paevere külas 4,41 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 518 (katastritunnus 43301:001:0937, pindala 17,24 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV71738) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 4 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

161)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Siiksaare külas 0,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aruste (katastritunnus 85801:004:0117, pindala 3,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV69877) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

162) Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääre külas 0,52 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 868 (katastritunnus 80701:001:0775, pindala 0,52 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV65038) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

163)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääre külas 0,29 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kuressaare metskond 1405 (katastritunnus 71401:001:0705, pindala 0,29 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV80260) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

164)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Sääre külas 0,38 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Sääre looduskaitseala 1 (katastritunnus 71401:001:0712, pindala 0,38 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV80264) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

165) Saare maakonnas Saaremaa vallas Triigi külas 1,65 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Karjalasma metskond 144 (katastritunnus 40301:001:0375, pindala 2,91 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV56807) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

166)   Saare maakonnas Saaremaa vallas Viidu-Mäebe külas 2,3 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Viidumäe looduskaitseala 19 (katastritunnus 30101:005:0457, pindala 14,82 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54733) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud kalendriaasta 1. septembriks.

167)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 1,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 468 (katastritunnus 30101:001:0684, pindala 1,51 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58042) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

168)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Vilsandi külas 0,71 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 469 (katastritunnus 30101:001:0685, pindala 0,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58043) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

169)  Saare maakonnas Saaremaa vallas Võhma külas 4,1 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kihelkonna metskond 504 (katastritunnus 48301:001:0840, pindala 6,75 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV73126) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

170)   Tartu maakonnas Elva vallas Rämsi külas 14,73 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 99 (katastritunnus 60502:001:0211, pindala 81,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49628) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

171)  Tartu maakonnas Elva vallas Rämsi külas 49,51 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 99 (katastritunnus 60502:001:0211, pindala 81,45 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49628) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

172)  Tartu maakonnas Nõo vallas Illi külas 2,61 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Elva maastikukaitseala 5 (katastritunnus 52801:001:0538, pindala 3,36 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV70916) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

173)   Tartu maakonnas Tartu vallas Kämara külas 36,72 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kärevere looduskaitseala 1 (katastritunnus 38301:003:0148, pindala 151,88 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47525) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

174)   Tartu maakonnas Tartu vallas Valmaotsa külas 0,45 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Laeva metskond 5 (katastritunnus 38301:004:0107, pindala 787,68 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8628) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

175)   Ühise pakkumisena Tartu maakonnas Tartu linnas Tartu linnas 6,96 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lammi tn 14 (katastritunnus 79501:002:0064, pindala 13,57 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57526) ja 1,42 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Lammi tn 12 (katastritunnus 79516:029:0021, pindala 1,68 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV47143) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 15. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

176)    Valga maakonnas Otepää vallas Arula külas 8,16 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Paklamäe (katastritunnus 63601:002:1041, pindala 18,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV8863) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 25. juunist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

177)  Valga maakonnas Otepää vallas Miti külas 2,49 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Aakre metskond 97 (katastritunnus 58201:002:2320, pindala 220,4 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV12510) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 25. juunist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

178)   Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas 3,75 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taheva metskond 33 (katastritunnus 77901:001:0038, pindala 13,64 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49834) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

179)   Valga maakonnas Valga vallas Koiva külas 0,59 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Taheva metskond 34 (katastritunnus 77901:001:0039, pindala 5,71 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV49832) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

180)   Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Metskülas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa metskond 35 (katastritunnus 87001:003:7844, pindala 18,7 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2701) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 0,84 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

181)  Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Sandra külas 14,79 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa rahvuspark 15 (katastritunnus 87001:004:0082, pindala 100,64 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV41207) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 14,19 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

182)   Viljandi maakonnas Põhja-Sakala vallas Sandra külas 8,19 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Soomaa metskond 8 (katastritunnus 87001:004:5225, pindala 290 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV2726) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

183)  Viljandi maakonnas Viljandi vallas Meleski külas 2,48 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 118 (katastritunnus 32802:004:0163, pindala 137,06 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43350) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

184)  Viljandi maakonnas Viljandi vallas Tohvri külas 1,47 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Kõpu metskond 2 (katastritunnus 62902:001:1241, pindala 381,8 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7171) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 1,47 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

185)   Ühise pakkumisena Viljandi maakonnas Viljandi vallas Vaibla külas 0,84 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 116 (katastritunnus 32802:004:0169, pindala 2,28 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43349), 1,83 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 130 (katastritunnus 32802:004:0180, pindala 39,57 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV54179) ja 6,81 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Alam-Pedja looduskaitseala 114 (katastritunnus 32802:004:0167, pindala 10,03 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV43347) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 9,48 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

186)   Võru maakonnas Antsla vallas Ähijärve külas 2,07 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Antsla metskond 128 (katastritunnus 14301:001:0157, pindala 4,18 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV60629) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks. Maatükil on 2,07 ha suurune RMK raiekohustusega ala. Rentnikul on raiekohustusega ala kasutamine lubatud peale RMK poolse raiekohustuse täitmist.

187)    Võru maakonnas Rõuge vallas Saru külas 11,99 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Mõniste metskond 30 (katastritunnus 49301:001:0045, pindala 17,67 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57467) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

188)    Võru maakonnas Rõuge vallas Saru külas 1,85 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 15 (katastritunnus 49301:001:0034, pindala 1,93 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57464) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

189)   Võru maakonnas Rõuge vallas Saru külas 4,7 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 16 (katastritunnus 49301:001:0035, pindala 5,58 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57465) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

190)   Võru maakonnas Rõuge vallas Saru külas 7,74 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Koiva-Mustjõe maastikukaitseala 17 (katastritunnus 49301:001:0036, pindala 8,59 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV57466) kohustusega hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

191)  Ühise pakkumisena Võru maakonnas Rõuge vallas Tsirgupalu külas 8,17 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rõuge metskond 69 (katastritunnus 69701:001:0054, pindala 116,98 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV58909) ja 5,67 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Rõuge metskond 33 (katastritunnus 69701:001:0120, pindala 64,86 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV7158) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 1. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

192)  Võru maakonnas Setomaa vallas Kõõru külas 2,86 ha suurune maatükk kinnisasjast lähiaadressiga Misso metskond 131 (katastritunnus 46001:001:0389, pindala 12,65 ha, riigi kinnisvararegistri objekti kood KV52989) kohustusega taastada ning hooldada maatükki iga-aastase niitmise ja niite äraveo või iga-aastase karjatamise abil. Niitmist alustada 10. juulist. Niidetud hein tuleb kokku koguda ja maatükilt ära vedada. Maatükk peab olema nõuetekohaselt hooldatud (niidetud ja/või karjatatud) kalendriaasta 1. oktoobriks.

Kasutamiseks antava maatüki paiknemise kohta saab infot Maa-ameti „Riigimaa kasutuse“ rakendusest, valikpakkumisel osalemise, rendilepingu tingimuste ja eritingimuste kohta saab täiendavat infot RMK Looduskaitseosakonna töötajalt Saima Uusmalt, telefon 50 99538, e-post  rmkplk@rmk.ee. 

RMK valduses olevate poollooduslikke kooslusi sisaldavate kinnisasjade kasutusse andmise kord  

Kasutusse andmise põhitingimused

1. Maatükk antakse kasutamiseks poollooduslike koosluste taastamise ja hooldamise eesmärgil. Rendileandmise lisatingimuseks on eritingimuste täitmine ja kasutaja poolne tegevus bioloogilise mitmekesisuse säilitamisel maaüksusel.

2.  Maatükk antakse kasutaja kasutusse tähtajaga kümme (10) aastat.

3.   Maatüki paiknemine kinnisasjal fikseeritakse asendiplaanil, mida käsitletakse rendilepingu lahutamatu osana.

4.   Renditasu maksmine toimub üks kord aastas, vastava aasta 31. detsembriks rendileandja poolt esitatud arve alusel. Renditasule lisandub käibemaks õigusaktidega sätestatud suuruses.

5. Rendileandjal on õigus taotleda renditasu suurendamist maarendilepingu sõlmimisest kolme aasta möödumisel ja vastavalt iga järgmise kolme aasta möödumisel. Rendi suurendamisel võetakse aluseks tarbijahinnaindeksi muutus alates maarendilepingu sõlmimisest, kuid mitte rohkem kui kolm protsenti (3%) korraga;

6.   Rentnikul on kohustus:

6.1 kasutada maatükki punktis 1 nimetatud eesmärgil;

6.2 tasuda maamaksu, kõrvalkulud ning koormised proportsionaalselt rendile antud maatüki suhtes katastriüksuse üldpindalasse vastava arve alusel, selles ettenähtud summas ja korras;

7.   Rentnikul puudub õigus oma lepingujärgseid õigusi ja kohustusi üle anda ja anda maatükki allrendile;

8. Raiekohustusega maatükil taastamiseks vajalikud raietööd teostab RMK kolme aasta jooksul alates rendilepingu sõlmimisest. Renditasu raietöid nõudva kasutusala eest ei arvestata. Peale raietööde teostamist allkirjastatakse rentnikuga taastamisraiega hõlmatud maatüki osa kohta üleandmise-vastuvõtmise akt ja vastavalt sellele suureneb renditasu;

9.   Maatükil taastamise ja/või hooldamise käigus raiutud puit kuulub riigile;

10.   Maatüki hooldamisel tekkinud saaduste (niide, hein, võsa, roog jms.) ladustamine kasutusse antud alast väljapoole RMK teistele maatükkidele ei ole lubatud.

11. Maatükk antakse üle koos maarendilepingu sõlmimisega allkirjastatava vara üleandmise-vastuvõtmise akti alusel.

12.  Maatükk tagastatakse rentniku poolt lepingu lõppemise päeval maatüki üleandmise‑vastuvõtmise akti alusel. Rentnikul on kohustus tagastada maatükk seisukorras, mis vastab maatüki maarendilepingujärgsele kasutamisele. 

Valikpakkumisel osalemine, pakkumuste hindamine, eelistatud isikud ja pakkumuste edukaks tunnistamine 

13. Valikpakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist tutvuma valikpakkumise tingimuste infoga RMK veebilehel ja enne pakkumise tegemist maatüki tähelepanelikult looduses üle vaatama. Maatüki ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik maatüki seisukorrast.

14.   Valikpakkumisel alghinda ei määrata, selle esitab pakkuja

15.   Valikpakkumisel osalemise avaldus on soovitatav esitada RMK veebilehel avaldatud teates toodud vormil (avalduse vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1)

16.   Avaldusel tuleb märkida järgmised andmed:

16.1   pakkuja nimi, isiku- või registrikoodi, elu- või asukoht, e-posti aadress ja telefoni number;

16.2  maatüki nimetus, pakkumise teates olev maatüki jrk nr ja katastritunnus;

16.3 maatüki kasutamise aastatasu pakkumissumma ilma käibemaksuta. Tasu suurus peab olema kirjutatud numbrite ja sõnadega täisarvuna eurodes. Juhul kui numbrite ja sõnadega kirjutatud summad erinevad, loetakse kehtivaks sõnadega kirjutatud summa. Ühise pakkumisena kasutusse antavate maatükkide korral märkida kasutamise aastatasu pakkumissumma kogu kasutusala kohta;

16.4  nõustumine valikpakkumisel osalemise ja maa kasutuseks andmise tingimustega, mis on kehtestatud valikpakkumisteates;

16.5 pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, esinduse korral esindusõigust tõendav dokument.

17.  Pakkumised tuleb esitada kirjalikult suletud ümbrikus, mis on tähistatud märkega „Maade kasutusse andmine“. Ümbrikule märkida pakkuja kontaktandmed, maatüki nimetus, mille kohta pakkumine esitatakse ning hoiatusmärge "Mitte avada enne 19. märtsi 2019. a kell 12.00“ Pakkumised tuleb esitada aadressile: RMK Laiksaare kontor Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond hiljemalt 19.03.2019, kell 11.00.

18. Pakkumised avatakse 19.03.2019. a kell 12.00 aadressil: Laiksaare küla, Saarde vald, 86103 Pärnu maakond. Postiga saatmise korral arvestada, et arvesse võetakse vaid need pakkumised, mille postiteenuse esitaja on RMK Laiksaare kontorisse edastanud ettenähtud tähtpäevaks.

19. Pakkumised, mis ei ole esitatud tähtaegselt või ei vasta otsustaja või korraldaja kinnitatud nõuetele või mille on esitanud isikud, kelle esindusõigus või tegutsemine juriidilise isiku pädeva organi otsuse alusel ei ole tõendatud, loetakse nõuetele mittevastavaks ning valikpakkumises ei osale.

20.  Valikpakkumisele ei lubata isikud, kellel on võlgnevusi või muid täitmata lepingulisi kohustusi rendileandja ees.

21. Valikpakkumise protokolli teeb RMK looduskaitseosakond teatavaks kõigile pakkumise esitanud isikutele 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast pakkumise avamist.

22. Parimaks pakkumuseks tunnistatakse kõrgeima hinnaga pakkumine.

23. Isikul, kes kasutas valikpakkumisel olevat maatükki enne valikpakkumist õiguslikul alusel ja kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus maatükk kasutusse saada valikpakkumisel parima pakkuja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui ta kinnitab kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu.

24.  Isikul, kes kasutas valikpakkumisel oleva maatükiga külgnevat maatükki enne valikpakkumist ning kes osales valikpakkumisel, kuid ei osutunud võitjaks, on õigus maatüki kasutamiseks valikpakkumisel võitja poolt pakutud hinnaga. Seda õigust saab ta kasutada juhul, kui kinnitab kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 5 (viie) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest, et kasutab seda õigust. Nimetatud õigust ei ole isikul, kellega sõlmitud kasutusleping lõpetati selle kasutajapoolse rikkumise tõttu. Kui õigustatud isikuid on mitu, eelistatakse nendest kõrgema pakkumise teinud isikut.

25.  Juhul kui eelisõigust tahab samaaegselt kasutada nii õiguslikul alusel pakkuja ja külgneva maatüki kasutaja, siis eelistatakse õiguslikul alusel maatüki endist kasutajat.

26. RMK looduskaitseosakonna juhataja kinnitab käskkirjaga valikpakkumise tulemused või jätab need kinnitamata, sealhulgas tunnistab nurjunuks hiljemalt 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul valikpakkumise tulemuste teatavaks tegemisest arvates. 

Lepingu sõlmimine

27.   RMK looduskaitseosakonna juhataja sõlmib maarendilepingu isikuga, kelle pakkumine on tunnistatud edukaks.

28.  Edukaks pakkujaks tunnistatud isikul on kohustus rendilepingust tulenevate nõuete tagamiseks tasuda tagatisraha ühe aasta renditasu summas 10 tööpäeva jooksul arvates pakkumise edukaks tunnistamise otsuse saamisest;

29.   Rendileping edukaks pakkujaks tunnistatud isikuga sõlmitakse hiljemalt 30 (kolmekümne) päeva jooksul arvates tagatisraha laekumisest RMK arveldusarvele (rendilepingu vorm on kättesaadav RMK kodulehel http://www.rmk.ee/organisatsioon/kuulutused-1/riigivara-1).