Puiduturustus 

Puiduturustusosakonna eesmärgiks on müüa parimatel tingimustel kogu RMK metsast raiutav puit. Puiduturustusosakonna pädevusse kuuluvad kõik toimingud, mis on seotud ärisuhete haldamisega ja klientide vajaduste rahuldamisega ning hõlmavad puidutarneahelat metsaveoauto koorma ostja lattu jõudmise hetkest kuni kliendile kauba omandiõiguse üleminekuni. Turustusspetsialistid tegutsevad kliendipõhiselt sortimentide müüjatena ja turustusassistendid kliendipõhiselt vastu võetud sortimentide andmetöötlusega.  

Lisaks on puiduturustusosakonna ülesanne korraldada pidev ja süsteemne müüdava puidu kontrollmõõtmine. RMK töötajad tegutsevad sisemise kontrollina, mõõtes RMK valdusest ostja valdusesse minevat puitu põhiliselt teel klientide juurde ja klientide juures ning vajadusel vahelaoplatsides, sadamates ja puiduterminalides. 

Eraisikutele (ja ka teistele) müüb RMK 3-meetriste nottidena küttepuitu. Küttepuidu varumiseks saab osta ka kasvava metsa raieõigust ning raielankidele jäänud raidmeid ja kännupakke.

Vaata lisaks:

Puidu müük