Jahiulukid

Kütitavad ulukid jagatakse suurulukiteks ja väikeulukiteks.