RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
11. oktoober, 2022

Kas Lemmjõgi on tõesti torru aetud? 

Viimase paari nädala jooksul on ilmunud mitu artiklit, mis on kritiseerinud meie poolt Lemmjõele rajatud ülepääsu, mis on vajalik vastaskaldal asuvate poollooduslike koosluste hooldamiseks. Meediasse jõudnud artiklite pealkirjad on olnud halvustavad ja  emotsionaalsed.
11. oktoober, 2022

Kas Lemmjõgi on tõesti torru aetud? 

Viimase paari nädala jooksul on ilmunud mitu artiklit, mis on kritiseerinud meie poolt Lemmjõele rajatud ülepääsu, mis on vajalik vastaskaldal asuvate poollooduslike koosluste hooldamiseks. Meediasse jõudnud artiklite pealkirjad on olnud halvustavad ja  emotsionaalsed.