RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
06. aprill, 2022

Karukaamera alustab ülekannet

Karukaamera paigaldasime Järvamaal Väätsa kandis metsaalale, kus möödunud aasta kestel kohati erakordselt palju karusid ning nähti ohtrasti nende tegevusjälgi. Tõenäosus karukaamera ees erinevaid karuisendeid näha on siin kindlasti väga lootustandev.
26. veebruar, 2021

Rott – aasta loom

Selle aasta loom on rott, keda meil on kaks liiki – kodurott (Rattus rattus) ja rändrott (Rattus norvegicus). Roti kui katusliigi oluline roll aasta loomana on juhtida tähelepanu sellele, et meil on neid kaks liiki ja nad on erinevad ning võimalusel kaardistada ka liikide tänast levikut – on alust arvata, et kodurotist on saamas (või märkamatult juba saanud) haruldus ja rändrott on tõmmanud evolutsioonilises plaanis pikema kõrre kui tema sugulane. Kodurott jõudis meie aladele 13. sajandil, rändrott üle poole aastatuhande hiljem – 18. sajandil. Aga nagu igalpool mujalgi, on võhr ka Eestis kalli kaimu oma kodust jõudsalt välja söönud.
22. veebruar, 2021

Haug on aasta kala.

Haug ei ole olnud enne kala. Ta on olnud metsas hunt. Aga kui kurat teinud hundi, siis haug vihastand ja läind vette (Ruila). Vot nii.

Oktoober, 2019

10.10Koprakaamera lõpetas ülekande Uras (Tiit Hunt)

Juuli, 2019

24.07Täpne tabamus - kobras Uras (Tiit Hunt)

Mai, 2019

24.05Koprakaamera Uras (Tiit Hunt)

Aprill, 2019

04.04Koprakaamera 2019 (Tiit Hunt)

Märts, 2019

29.03Penijõgi ja kauge silmapiir (Tiit Hunt)

Jaanuar, 2019

10.01Aasta loom – kobras (Tiit Hunt)

Detsember, 2018

17.12Ilves Saastnas (Tiit Hunt)

Veebruar, 2018

15.02Ilvesed šaakalikaameras! (Tiit Hunt)
06. aprill, 2022

Karukaamera alustab ülekannet

Karukaamera paigaldasime Järvamaal Väätsa kandis metsaalale, kus möödunud aasta kestel kohati erakordselt palju karusid ning nähti ohtrasti nende tegevusjälgi. Tõenäosus karukaamera ees erinevaid karuisendeid näha on siin kindlasti väga lootustandev.
26. veebruar, 2021

Rott – aasta loom

Selle aasta loom on rott, keda meil on kaks liiki – kodurott (Rattus rattus) ja rändrott (Rattus norvegicus). Roti kui katusliigi oluline roll aasta loomana on juhtida tähelepanu sellele, et meil on neid kaks liiki ja nad on erinevad ning võimalusel kaardistada ka liikide tänast levikut – on alust arvata, et kodurotist on saamas (või märkamatult juba saanud) haruldus ja rändrott on tõmmanud evolutsioonilises plaanis pikema kõrre kui tema sugulane. Kodurott jõudis meie aladele 13. sajandil, rändrott üle poole aastatuhande hiljem – 18. sajandil. Aga nagu igalpool mujalgi, on võhr ka Eestis kalli kaimu oma kodust jõudsalt välja söönud.
22. veebruar, 2021

Haug on aasta kala.

Haug ei ole olnud enne kala. Ta on olnud metsas hunt. Aga kui kurat teinud hundi, siis haug vihastand ja läind vette (Ruila). Vot nii.

Oktoober, 2019

10.10Koprakaamera lõpetas ülekande Uras (Tiit Hunt)

Juuli, 2019

24.07Täpne tabamus - kobras Uras (Tiit Hunt)

Mai, 2019

24.05Koprakaamera Uras (Tiit Hunt)

Aprill, 2019

04.04Koprakaamera 2019 (Tiit Hunt)

Märts, 2019

29.03Penijõgi ja kauge silmapiir (Tiit Hunt)

Jaanuar, 2019

10.01Aasta loom – kobras (Tiit Hunt)

Detsember, 2018

17.12Ilves Saastnas (Tiit Hunt)