Loodusblogi

Märka ja kaitse loodust enda ümber

RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
05. september, 2023

Eesti looduse päev soos

Loodus ei jäta meist kedagi külmaks. Piisab, kui avada ajalehed-ajakirjad, televiisor või sotsiaalvõrgustik ning kohe saab aru, et see teema on inimeste jaoks oluline. Loodushuvilisi huvitab näiteks see, kus ja millal seeni-marju korjata, kuhu metsa puhkama minna, kus saab lõket teha ja kus matkata.

01. september, 2023

Euroopa Kontrollikoda käis Viru rabas

Euroopa Kontrollikoja esindus tutvus Viru raba jääksoo taastatud alaga. Euroopa külalised uurisid, milliseid töid Viru raba jääksoo taastamisel tehti, et hinnata nende vajalikkust ja mõju kliimamuutustega kohandamisel. Euroopa Liidu fondidest rahastatud ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhtimisel läbi viidud tööd tehti aastatel 2011-2019. Tööde eesmärk oli muuta 1985. aastal suletud turbakaevanduse ja seda ümbritseva raba veerežiimi selliselt, et hüljatud jääksoost saaks taas elav soomaastik.

15. mai, 2023

Koos, koos, koos! Koos taastame sood*

Horizon 2020 projekti WaterLANDS parterid kogunesid teist korda konsortsiumi koosolekule. Seekord Bulgaariasse „tarkuse linna“ Sofiasse (sophia – kreeka keeles „tarkus“). WaterLANDS projektis osaleb 32 organisatsiooni 14 Euroopa riigist, ent reaalseid märgalade taastamistegevusi viiakse läbi kuues neist, Eestis sealhulgas. Eelmisel aastal kohtuti Iirimaal ja järgmisel aastal vaadatakse üle Hollandi taastamisalad.

Jaanuar, 2023

11.01Taastatud sood ja niidud (Kaidi Jõesalu)

Oktoober, 2022

25.10Praktika RMK looduskaitseosakonnas (Leevi Krumm)

August, 2022

31.08Ülevaade korrastatud Põlliku jääksoost (Leevi Krumm)

Veebruar, 2022

07.02Nigula raba taastamistööd - finiš paistab! (Priit Voolaid)

Detsember, 2021

17.12Taastame tänavu üle 3000 hektari soid (Kaupo Kohv)
01. september, 2023

Euroopa Kontrollikoda käis Viru rabas

Euroopa Kontrollikoja esindus tutvus Viru raba jääksoo taastatud alaga. Euroopa külalised uurisid, milliseid töid Viru raba jääksoo taastamisel tehti, et hinnata nende vajalikkust ja mõju kliimamuutustega kohandamisel. Euroopa Liidu fondidest rahastatud ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) juhtimisel läbi viidud tööd tehti aastatel 2011-2019. Tööde eesmärk oli muuta 1985. aastal suletud turbakaevanduse ja seda ümbritseva raba veerežiimi selliselt, et hüljatud jääksoost saaks taas elav soomaastik.

15. mai, 2023

Koos, koos, koos! Koos taastame sood*

Horizon 2020 projekti WaterLANDS parterid kogunesid teist korda konsortsiumi koosolekule. Seekord Bulgaariasse „tarkuse linna“ Sofiasse (sophia – kreeka keeles „tarkus“). WaterLANDS projektis osaleb 32 organisatsiooni 14 Euroopa riigist, ent reaalseid märgalade taastamistegevusi viiakse läbi kuues neist, Eestis sealhulgas. Eelmisel aastal kohtuti Iirimaal ja järgmisel aastal vaadatakse üle Hollandi taastamisalad.

25. oktoober, 2022

Praktika RMK looduskaitseosakonnas

Minu nimi on Maria Plink ja õpin hetkel Eesti Maaülikoolis keskkonnakorralduse ja -poliitika magistriõppe teisel kursusel ning igapäevaselt töötan RMK kinnisvaraosakonnas assistendina. Erialapraktika läbisin RMK looduskaitseosakonnas looduskaitsespetsialist Leevi Krummi juhendamisel.

August, 2022

31.08Ülevaade korrastatud Põlliku jääksoost (Leevi Krumm)

Veebruar, 2022

07.02Nigula raba taastamistööd - finiš paistab! (Priit Voolaid)

Detsember, 2021

17.12Taastame tänavu üle 3000 hektari soid (Kaupo Kohv)
05. september, 2023

Eesti looduse päev soos

Loodus ei jäta meist kedagi külmaks. Piisab, kui avada ajalehed-ajakirjad, televiisor või sotsiaalvõrgustik ning kohe saab aru, et see teema on inimeste jaoks oluline. Loodushuvilisi huvitab näiteks see, kus ja millal seeni-marju korjata, kuhu metsa puhkama minna, kus saab lõket teha ja kus matkata.

11. jaanuar, 2023

Taastatud sood ja niidud

Ei läinud mullunegi aasta niimoodi mööda, et RMK tehtavate tööde sekka poleks kuulunud elupaikade – soode ja poollooduslike koosluste taastamised.