RMK loodusblogi aitab tähele panna meid ümbritseva looduse ilu ja tutvustab looduse kaitseks tehtavaid töid. Blogis kirjutavad zooloog ja loodusfotograaf Tiit Hunt ning RMK looduskaitseosakonna töötajad. Tiit Hundi sulest jõuavad lugeja ette terased tähelepanekud Eestis leiduvatest looma-, taime- ja linnuliikidest. RMK looduskaitsjad jagavad blogis oma igapäevatööga seotud muljeid ja mõtteid ning väljendavad sealjuures oma isiklikke veendumusi, mitte tingimata RMK ametlikke seisukohti. Blogi hoiab silma peal ka loomade tegutsemisel RMK looduskaamera ees Saaremaal ja mandri-Eesti erinevates paikades.
14. juuli, 2023

Nedrema ja Urita soodest

2023. a augustis algavad Nedrema looduskaitseala kaitsekorralduskavast tulenevad kaitsekorralduslikud tööd Nedrema ja Urita rabade loodusliku veerežiimi taastamiseks. Taastamistöö hanke võitis AS Valmap Grupp. Tööprojekti koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER.

14. juuni, 2023

Meie soode peadpööritav taim

Need, kes möödunud nädalavahetusel läbi samblasoode või soiste männimetsade RMK matkaradadel jalutasid, said imetleda igihaljast, valgete mitmeõielistes vihmavarjudes asetsevate õite ja kirbe lõhnaga taime, mille kohta käib palju legende ja jutte. Kätte on jõudnud sookailu õitsemise aeg.

13. mai, 2022

Iirimaa must minevik, olevik ja tulevik*

Maikuu alguses said Iirimaal Dublinis esmakordselt silmast-silma kokku Horizon 2020 projekti WaterLANDS 32 partnerit 14 Euroopa riigist. Kolme päevaga märgalade taastamiseni ei jõutud, küll aga taastati ja taaselustati partnerite vahelisi suhteid. RMK esindajana osalesin mina ning see on minu laiendatud lähetuse aruanne.

September, 2021

20.09RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist (Leevi Krumm)

Juuli, 2021

19.07Kõnnu järv ja raba (Tiit Hunt)

Mai, 2021

18.05Saessaare raba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)

Jaanuar, 2021

27.01Pimedas Kakerdaja rabas (Tiit Hunt)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Veebruar, 2020

11.02Nigula raba südatalvel (Tiit Hunt)

September, 2019

16.09Punane pullike (Tiit Hunt)

Mai, 2019

13.05Feodorisoo kolmapäevak (Leevi Krumm)

Oktoober, 2018

27.10Soosaare soo kirdeservas taastamistööd lõpusirgel (Leevi Krumm)

Aprill, 2018

23.04Valgeraba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)
14. juuli, 2023

Nedrema ja Urita soodest

2023. a augustis algavad Nedrema looduskaitseala kaitsekorralduskavast tulenevad kaitsekorralduslikud tööd Nedrema ja Urita rabade loodusliku veerežiimi taastamiseks. Taastamistöö hanke võitis AS Valmap Grupp. Tööprojekti koostas OÜ Inseneribüroo STEIGER.

13. mai, 2022

Iirimaa must minevik, olevik ja tulevik*

Maikuu alguses said Iirimaal Dublinis esmakordselt silmast-silma kokku Horizon 2020 projekti WaterLANDS 32 partnerit 14 Euroopa riigist. Kolme päevaga märgalade taastamiseni ei jõutud, küll aga taastati ja taaselustati partnerite vahelisi suhteid. RMK esindajana osalesin mina ning see on minu laiendatud lähetuse aruanne.
31. jaanuar, 2022

Kuidas kosuvad sood peale kraavide sulgemist? Pilguheit RMK veeseire andmetesse

Teadupärast on soo märg koht, kus muist taimede poolt seotud süsihappegaasist talletub turbana. Aastatuhandete jooksul on niimoodi soodesse kogunenud märkimisväärne süsinikuvaru, mis on globaalselt suurem kui näiteks süsiniku kogus atmosfääris (Kayler jt 2017). Ent kui soos veetase alaneb, siis hakkab kuivale jäänud turvas lagunema ja süsinik lendub turbast süsihappegaasina tagasi atmosfääri. Kuivendatud soodest pärinev süsihappegaas ja teised gaasid moodustavad umbes 3% inimkonna kasvuhoonegaaside heitmetest (Leifeld ja Menichetti 2018).

September, 2021

20.09RMK kavandab Puhatu soostiku veerežiimi taastamist (Leevi Krumm)

Mai, 2021

18.05Saessaare raba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)

September, 2020

26.09Ohepalu LKA soode veerežiimi taastamistööd (Leevi Krumm)

Mai, 2019

13.05Feodorisoo kolmapäevak (Leevi Krumm)

Oktoober, 2018

27.10Soosaare soo kirdeservas taastamistööd lõpusirgel (Leevi Krumm)

Aprill, 2018

23.04Valgeraba taastamistööd suvepausil (Priit Voolaid)
14. juuni, 2023

Meie soode peadpööritav taim

Need, kes möödunud nädalavahetusel läbi samblasoode või soiste männimetsade RMK matkaradadel jalutasid, said imetleda igihaljast, valgete mitmeõielistes vihmavarjudes asetsevate õite ja kirbe lõhnaga taime, mille kohta käib palju legende ja jutte. Kätte on jõudnud sookailu õitsemise aeg.

19. juuli, 2021

Kõnnu järv ja raba

Kohanimeraamatu järgi on meil hetkel kaheksa Kõnnu nime kandvat paika; sekka veel samanimelisi loodusobjekte (nt järv) ja kõnnu-liitelisi kohanimesid (nt Taarikõnnu). Nii võib põhimõtteliselt mõnda Kõnnut kohata Virust Võruni. Antud juhul teen juttu Kõnnu-nimelisest paigast Raplamaal, mille keskmes on samanimeline rabajärv.

27. jaanuar, 2021

Pimedas Kakerdaja rabas

Pimeda peale olen rabadest ära tulles ikka jäänud ning läinud sinna enne kukke ja koitu, öidki rabades veetnud.

Veebruar, 2020

11.02Nigula raba südatalvel (Tiit Hunt)

September, 2019

16.09Punane pullike (Tiit Hunt)

Märts, 2019

12.03Talitee – Retk üle Kodru raba (Tiit Hunt)