Teadusnõukogusse kuuluvad:

  • Tartu Ülikooli taimeökoloogia vanemteadur Jaan Liira
  • Eesti Maaülikooli metsakorralduse ja metsatööstuse õppetooli juht professor Ahto Kangur.
  • Eesti Maaülikooli metsakasvatuse ja metsaökoloogia õppetooli professor Kalev Jõgiste
  • Eesti Maaülikooli keskkonnakaitse ja maastikukorralduse õppetooli juht professor Kalev Sepp
  • Tartu Ülikooli ökofüsioloogia õppetooli rakendusökoloogia vanemteadur, emeriitprofessor Krista Lõhmus
  • Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia õppetooli juhataja, loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander
  • RMK esindajatena juhatuse esimees Aigar Kallas ja juhatuse liige Kristjan Tõnisson
Teadusnõukogu juhindub oma tegevuses RMK juhatuse otsusega kinnitatud töökorrast.