Videosari "Metsik teadus"

Videosarjas räägivad RMK toetatud uurimisprojektide autorid sellest, mida ja miks nad uurivad ning mis nad teada on saanud.

Hardi Tullus - Kuidas raiuda metsa?

Eesti maaülikooli metsakasvatuse professor Hardi Tullus räägib säästva metsanduse võimalustest.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Turberaiete ökoloogilis-majanduslik analüüs ja näidis-püsikatsealade võrgustiku rajamine" käigus aastatel 2011 - 2014.

Asko Lõhmus - Kuidas päästa metsist?

Tartu ülikooli looduskaitsebioloogia juhtivteaduri Asko Lõhmuse juhitav mahukas metsise kompleksuuringu püüab mõista, mis põhjustab metsise arvukuse langemist ja kuidas seda peatada.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Metsise elupaigakvaliteeti määravate tegurite kompleksuuring" käigus aastatel 2013 - 2016.

Andres Kiviste - Kuidas ennustada metsa kasvu?

Eesti maaülikooli metsakorralduse professor Andres Kiviste tutvustab, kuidas me ikkagi teame, kui palju mets kasvab.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Puistu takseertunnuste juurdekasvu mudelite täiustamine" käigus aastatel 2008 - 2011.

Mait Lang - Kuidas mõõta laseriga metsa?

Eesti maaülikooli metsade kaugseire vanemteadur Mait Lang kirjeldab, kuidas saab laseriga metsa mõõta.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Lidarmõõtmistest ja multispektraalsetelt piltidelt puistute takseertunnuste hindamine Aegviidu katsealal" käigus aastal 2011.

Ann Kraut - Kuidas koristada metsa?

Tartu Ülikooli zooloogia nooremteadur Ann Kraut tutvustab, kuidas mõjutab raidmete kasutus metsas elavaid putukaid.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Raidmete kasutuselevõtuga ohustatud koore- ja puiduseoselised liigid Eestis" käigus aastatel 2008 - 2011.

Ülo Mander - Kuidas mõjutab kuivendamine süsinikuringet?

Tartu Ülikooli loodusgeograafia ja maastikuökoloogia professor Ülo Mander selgitab, milline on kuivendamise mõju süsinikuringele.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Muudetud veerežiimiga metsade süsiniku ja lämmastikuringe" käigus aastatel 2013 - 2016.

Meelis Pärtel - Mis on tume elurikkus?

Tartu Ülikooli professor Meelis Pärtel selgitab, kuidas on võimalik nutikate meetoditega kaitsta mitmekesisust ja miks on vaja uurida tumedat elurikkust.

Uuring viiakse läbi teadusprojekti "Nutikas elurikkuse kaitse Eesti loodus- ja majandusmetsades: ökoinformaatika lahendused Eesti lõunaosa näitel" käigus aastatel 2015 - 2018. 

Tiia Drenkhan - Kuidas tuvastada puidust seeni?

Eesti maaülikooli metsanduse doktorant Tiia Drenkhan selgitab, kuidas on seotud putukad ja seened metsa tervisega.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Metsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega" käigus aastatel 2012 - 2015.

Veiko Uri - Miks juurida kände?

Eesti maaülikooli metsaökosüsteemide professori Veiko Uri eestvedamisel uuriti Eestis seni kasutamata taastuvenergiaressurssi, kändude juurimist.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Kuusekändude varumise metsanduslikud aspektid ja kaasnevate keskkonnamõjude hindamine" käigus aastatel 2011 - 2014.

Ivar Sibul - Kuidas taltsutada männikärsakat?

Harilik männikärsakas armastab süüa noore okaspuu koort ja põhjustab seetõttu paljude puude hukkumise. Eesti maaülikooli metsandusdotsent Ivar Sibula eestvedamisel uuriti, kuidas taimi kärsaka eest kaitsta.

Uuring viidi läbi teadusprojekti "Metsakultiveerimisega seotud metsakaitseprobleemid Eesti metsanduses ning nende vältimine keskkonnasäästlike tõrjevõtetega" käigus aastatel 2012 - 2015.

Lauri Vares - Kuidas toota tselluloosist plasti?

Tartu Ülikooli vanemteadur Lauri Vares selgitab, kuidas on võimalik vähendada keskkonnakahju tootes taastuvast loodusvarast, puidust plasti.

Uuring viiakse läbi teadusprojekti "Lehtpuidu konverteerimine kõrge väärtusega kemikaalideks" käigus aastatel 2015 - 2018. 

Veiko Uri - Kuidas raied mõjutavad metsa süsinikuringet?

Eesti maaülikooli metsaökosüsteemide professor Veiko Uri selgitab, kuidas mõjutavad raied süsiniku sidumist metsas.

Uuring viiakse läbi teadusprojekti "Raiete mõju metsade süsinikuringele" käigus aastatel 2015 - 2018.

Vaata lisaks:

1. Hardi Tullus - Kuidas raiuda metsa?
2. Asko Lõhmus - Kuidas päästa metsist?
3. Andres Kiviste - Kuidas ennustada metsa kasvu?
4. Mait Lang - Kuidas mõõta laseriga metsa?
5. Ann Kraut - Kuidas koristada metsa?
6. Ülo Mander - Kuidas mõjutab kuivendamine süsinikuringet?
7. Meelis Pärtel - Mis on tume elurikkus?
8. Tiia Drenkhan - Kuidas tuvastada puidust seeni?
9. Veiko Uri - Miks juurida kände?
10. Ivar Sibul - Kuidas taltsutada männikärsakat?
11. Lauri Vares - Kuidas toota tselluloosist plasti?
12. Veiko Uri - Kuidas raied mõjutavad metsa süsinikuringet?