Oktoobri riigihanked

1. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Haanja-Karula puhkealal Karuala Rahvuspargi Remasemõisa Tornimäe vaatetorni remontöödeks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 02. oktoober 2009. a. Hankedokumentide kohta saab infot RMK  Haanja-Karula  puhkeala juhataja Tarmo Denksilt tel 518 4294 , e-post tarmo.denks@rmk.ee.

2. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Alam-Pedja looduskaitseala Kirna matkaraja sildade projekteerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 12. oktoober 2009. a. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK  loodushoiuosakonna külastuskorralduse spetsialistilt Eerika Purgelilt, tel 506 7248, e-post eerika.purgel@rmk.ee

3. RMK Metsaparandustalitus korraldab läbirääkimistega vähempakkumise võsa ja peenmetsa raie ja kokkuveo teenuse tellimiseks. Hankedokumente väljastab ja infot jagab RMK Metsaparandustalituse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-mail kyllike.kuusik@rmk.ee. Hanke pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. oktoober 2009.a.

4. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanked maaparandussüsteemide ja maaparandussüsteeme teenindavate teede rekonstrueerimisprojektide ning maaparandussüsteemide uuenduskavade koostamiseks alljärgnevalt:

1) Prandi PÜ-60/Laimetsa maaparandussüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamine - objekti asukoht Koigi vald, Järva maakond. Maaparandussüsteem hõlmab 1531,9 hektarit. Maaparandussüsteemi teenindavate teede kogupikkus on 19,5 km, sealhulgas uute teede pikkus 4,8 km. Projekti valmimise tähtaeg 30.06 2010, pakkumuste esitamise tähtaeg 22. oktoober 2009. Vastutav metsaparandusspetsialist Madi Nõmm, tel 6767309, e-post madi.nomm@rmk.ee

2) Karli-, Oriküla- ja Kaansoo-Säärnoja-Saeveski metsatee rekonstrueerimisprojekti ning Palgisihi metsatee uuendustööde kava koostamine - Karli-, Oriküla- ja Kaansoo-Säärnoja-Saeveski asukoht on Pärnu maakond, Vändra vald; Järva maakond, Türi vald; Viljandi maakond, Suure-Jaani vald; teede kogupikkus on 7,686 km. Palgisihi metsatee uuendustööde kava koostamine, asukohaga Järva maakond, Türi vald;  Teede kogupikkus on 5,075 km. Projekti valmimise tähtaeg 15.01.2010, pakkumuste esitamise esialgne tähtaeg 22. oktoober 2009. Vastutavad metsaparandusspetsialistid Jüri Koort, tel 6767941, e-postmailto:jyri.koort@rmk.ee ja Madi Nõmm, tel 6767309, e-post madi.nomm@rmk.ee

3) Mõisaküla-Umbsoo ja Pääsukese ringtee-Villavaka maaparandussüsteemi teenindava tee rekonstrueerimisprojekti koostamine - objekti asukoht Abja vald, Viljandi maakond, Maaparandussüsteemi teenindavate teede kogupikkus on 12,68 km.. Projekti valmimise tähtaeg 31.01.2010, pakkumuste esitamise tähtaeg 22. oktoober 2009. Vastutav metsaparandusspetsialist Vastutav metsaparandusspetsialist Toomas Kivisto, tel 6767580, e-post toomas.kivisto@rmk.ee

Hankedokumente ja täiendavat infot lihtmenetluste kohta saab RMK riigihangete osakonnast e-posti aadressil hanked@rmk.ee. Hankedokumentide elektroonilise väljastamise järgselt esitab osaleda sooviv isik hankedokumentides nõutava kinnituse Looduskaitseseaduse alusel kaitstava info avalikustamise keelu järgimise kohta RMK riigihangete osakonnale, millele järgnevalt talle väljastatakse e-posti teel hankedokumentide lisad (tehnilised tingimused, projekteerimistingimused, joonised jm). Isikud, kes on nõuetekohase kinnituse 2009. aastal hankijale juba esitanud, uut kinnitust esitama ei pea. 

5. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Meenikunno raba laudtee renoveerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 16. oktoober kell 11.00. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Räpina-Värska puhkeala juhatajalt Tiia Ilmetilt, tel 5119233, e-post tiia.ilmet@rmk.ee

6. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Põhja-Kõrvemaa osaala laudteede ja purrete renoveerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 16. oktoober kell 10.00. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala juhatajalt Jaanus Käärmalt, tel 513 9648, e-post jaanus.kaarma@rmk.ee.

7. RMK riigihangete osakond soovib leida lasti käitlemise teenuse osutajaid ümarpuidu ladustamiseks ja laadimiseks Kunda, Lehtma ja Pärnu sadamates alates 14. oktoober 2009. a kuni 31. detsember 2009.a. Täiendav info e-posti aadressilt hanked@rmk.ee

8. RMK Metsaparandustalitus otsib 2009/2010 aasta talveperioodiks metsateedelt lumelükkamise  teostamiseks ettevõtjaid. Lumelükkamise piirkonnad ja mahud on toodud siin. Teenuse kohta jagab infot ja väljastab hankedokumente RMK Metsaparanduse metsaparandaja Küllike Kuusik, tel 503 8556, e-post kyllike.kuusik@rmk.ee. Infot või hankedokumente küsides palume viidata Teid huvitavale piirkonnale või piirkondadele.

9. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Põhja-Eesti puhkeala lõkkekoha renoveerimiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg 26. oktoober kl 10.00. Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Põhja-Eesti puhkeala juhatajalt Jaak Neljandikult tel 505 0485, e-post jaak.neljandik@rmk.ee

10. RMK loodushoiuosakond viib läbi lihtmenetlusega hanke II vooru Põhja-Kõrvemaa osaala laudteede ja purrete renoveerimiseks.Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29. oktoober kl 10.00.Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK loodushoiuosakonna Aegviidu-Kõrvemaa puhkeala juhatajalt Jaanus Käärmalt tel 513 9648, e-post jaanus.kaarma@rmk.ee

11. RMK riigihangete osakond viib läbi lihtmenetlusega hanke Kullenga käbikuivati ehitamiseks ja vana kuivati rekonstrueerimiseks. Hankedokumente väljastatakse e-posti aadressilt hanked@rmk.ee. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 29.10. 2009. a.