16.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Üksikobjektide hooldustööde tellimine 2011. Hankega soovitakse tellida looduskaitsealuste üksikobjektide (kaitsealuste põlispuude) hooldustööd RMK Kagu ja Kirde regioonis lõpptähtajaga 20.09.2011. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 5. juuli 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Yksikobjektide_hooldus/.

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


22.06.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Metsakasvatustööde tellimine 2011-2. Hankega tellitakse mehhaniseeritud valgustusraie, metsauuenduse hooldamise, mittelikviidse puidu harvendusraie, liinitrasside aluse võsa raie RMK Edela regioonis Hiiumaal ajavahemikul orienteeruvalt alates 01.08.2011 kuni 31.12.2011. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 6. juuli 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid:

ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/metsakasvatustood_2011_2/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


07.07.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendus-, sanitaar- ja turberaie ning  kokkuveoteenuste tellimiseks Kagu regioonis (2011-7) ajavahemikus 25. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2013. a. Hankija soovib sõlmida 6 hankelepingut Kagu regiooni piirkonnas.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. juuli 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_HR_2011_7/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


07.07.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanget harvendusraie ja  kokkuveoteenuste tellimiseks Kagu regioonis (2011-8) ajavahemikus 25. juuli 2011.a. kuni 30. juuni 2016. a. Hankija soovib sõlmida 2 hankelepingut Kagu regiooni piirkonnas.  

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 21. juuli 2011. a kell 11.00.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Kagu_HR_2011_8/

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee


15.07.2011

Riigihangete osakond viib läbi lihtsustatud korras teenuste tellimise hanke Maastiku hooldustööd 2011-2. Hankega soovitakse tellida maastiku hooldustöid Lääne-Viru-, Valga-, ja Võru maakonnas.

Hankedokumendid: ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/Hooldustood_maastiku/

Pakkumuste esitamise tähtpäev 29. juuli 2011. a. kell 11:00.

Info hanke kohta ja registreerumine: hanked@rmk.ee