28.03.2016
RMK võtab kuni 01.03.2016 kell 11.00 vastu pakkumusi metsameeste 2016. a. kutsevõistluste läbiviimiseks Võrumaal 1.-2.07.2016. Täpsem info aadressil hanked@rmk.ee (palume esitada hankedokumentides nõutule vastav pakkumus ja kindlasti märkida korrektne ettevõtja nimi ja e-postiaadress).
Hankedokument on alla laetav aadressilt ftp://intranet.rmk.ee/hankedokumendid/kutsevoistlused_2016/06.04.2016
RMK looduskaitsetalitus viib läbi lihtsustatud korras teenuse tellimise hanke
Pirita jõeoru maastikukaitseala niitude hooldustöö teostamiseks.
Hankedokumendid
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 20. aprill 2016 a. kell 11:00
Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitsetalituse juhatajalt Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee