28.05.2018

RMK looduskaitsetalitus viib läbi väikehanke

Kaitstavate loodusobjektide tähiste ja tähiste paigaldamiseks vajalike lisatarvikute ostmiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 11. juuni 2018 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitseosakonna looduskaitsetööde peaspetsialist Kristo Kokk’alt tel.503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee

14.06.2018

RMK looduskaitseosakond viib läbi hanke

Kaitstavate loodusobjektide tähiste paigaldamise tellimiseks.

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28. juuni 2018 a. kell 11:00

Hankedokumentide kohta saab informatsiooni RMK looduskaitseosakonna looduskaitsetööde peaspetsialist Kristo Kokalt  tel. 503 6887; e-post kristo.kokk@rmk.ee