28.10.2022RMK külastuskorraldusosakond viib läbi väikehanke ehitise auditi tellimiseks RMK külastustaristule hankedokumentides kirjeldatud korras järgnevatel objektidel:
  1. Sütiste metsa trepp – Harjumaa, Tallinna linn, katastriüksusel: J. Sütiste tee 23 (78401:101:3223);
  2. Hüppemäe trepp – Harjumaa, Tallinna linn, katastriüksusel: Üliõpilaste tee 3 (78401:101:3228)
Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.10.2022 elektrooniliselt e-posti aadressidele maarjamirjam.rajasaar@rmk.ee

Pakkumuses kasutatavad vormid: