RMK firmastiil

Siia leheküljele on koondatud kõik RMK firmastiili puudutav, et hõlbustada nii RMK struktuuriüksuste kui ka RMK-le firmastiili rakendusi loovate ja tootvate partnerite tööd.

Firmastiili käsiraamat tutvustab põhjalikult RMK firmamärki ning selle kasutamise reegleid. Samuti on käsiraamatus hulk näiteid firmastiili erinevatest rakendustest. Lisaks käsiraamatule leiab siit ka RMK firmamärgi enamlevinud failiformaatides, valiku rakendusi vektorgraafikas, dokumentide templiidid ja kontaktandmete kirjutamise reeglid.

RMK firmastiili rakendamise kõige olulisem printsiip on, et igasugune RMK firmamärgi ja firmastiili kasutamine peab olema täielikus kooskõlas firmastiili käsiraamatuga. Kõigil teistel juhtudel peab kasutamine olema kooskõlastatud RMK kommunikatsiooniosakonnaga. Iseseisev ning käsiraamatuga vastuolus märgi- ja stiilikasutus ei ole lubatud.

RMK-le antud sertifikaatide visuaalide ja logode (ISO 14001, SmartWood, FSC) iseseisev kasutamine trükistes, meenetel või muudel toodetel ei ole lubatud. Selleks tuleb ühendust võtta RMK kommunikatsiooniosakonnaga, kes kooskõlastab kujunduse sertifikaate väljastanud organisatsioonidega.

Pane tähele!

Firmastiili iseseisev kasutus kooskõlastada RMK kommunikatsiooniosakonnaga. Vaata kontakte.