RMK kõneisikud

Nimi
Amet
Teemad
Kontaktid
Pilt
Mikk MarranJuhatuse esimees
RMK üldteemad
527 2272
Tavo Uuetalu
Juhatuse liige
Metsamajanduslikud tööd 504 5069

Kristjan TõnissonJuhatuse liige
Looduskasutus, loodusväärtuste kaitse korraldamine5691 8728

Veiko Eltermann
Metsakorraldusosakonna juhataja
Metsavarude andmed
508 2027

Marge Rammo
Külastuskorraldus-
osakonna juhataja
Looduses liikumine, loodusõpe
513 7035

Kaupo Kohv Looduskaitseosakonna juhatajaLooduskaitsetööd, liigikaitse 5349 7924
Ulvar Kaubi
Puiduturustusosakonna juhataja
Puidu müük, puidu mõõtmine
513 7042

Kalev Männiste
Jahindusosakonna peaspetsialist
Jahipidamine riigimetsas, ulukite seire
513 9642

Esko Krinal
Taimla- ja seemnemajandus-osakonna juht
Metsataimede kasvatus ja metsapuu seemnete müük
503 8430

Sille
Ader
Kommunikatsiooniosakonna juhatajaKõik teemad5666 5896
 


Tugiteenuste kõneisikud

Nimi
Amet
Teemad
Kontaktid
Pilt
Reimo Kõps
Riigihangete osakonna juhataja
Riigihanked
513 9350

Ülle Pällo
Personaliosakonna juhataja
Personalijuhtimine, koolitus, värbamine,  kollektiivlepingud
513 9646

Jaanus SuviIT-juht
Info- ja sidesüsteemid
5814 4436
Mare Hiiesalu
Õigusosakonna juhataja
Õigusaktid, lepingud
501 0811

Piret LantinSiseaudititalituse juhataja
Sisekontrolli süsteemide auditeerimine ja nõustamine
503 8530

Elisabeth Ivask
Teabehaldusosakonna juhataja
Asjaajamine, arhiiv, andmekaitse
510 0907

Andrus Lauren
Kinnisvaraosakonna juhataja
Kinnisvara haldamine ja korrashoiu korraldamine, riigivara müük
501 2694