RMK kõneisikud

Nimi
Amet
Teemad
Kontaktid
Pilt
Mikk MarranJuhatuse esimees
RMK üldteemad
527 2272
Tavo Uuetalu
Juhatuse liige
Metsamajanduslikud tööd 504 5069
Kristjan TõnissonJuhatuse liige
Looduskasutus, loodusväärtuste kaitse korraldamine5691 8728
Jaarek KonsaJuhatuse strateegianõunik  RMK üldteemad 5695 5875
Veiko Eltermann
Metsakorraldusosakonna juhataja
Metsavarude andmed
508 2027
Ulvar Kaubi Puiduturustusosakonna juhatajaPuidu müük, puidu mõõtmine 513 7042
Marge Rammo
Külastuskorraldus-
osakonna juhataja
Looduses liikumine, loodusõpe
513 7035
Kaupo Kohv Looduskaitseosakonna juhatajaLooduskaitsetööd, liigikaitse 5349 7924
Kalev Männiste
Jahindusosakonna peaspetsialist
Jahipidamine riigimetsas, ulukite seire
513 9642
Esko Krinal
Taimla- ja seemnemajandus-osakonna juht
Metsataimede kasvatus ja metsapuu seemnete müük
503 8430


Tugiteenuste kõneisikud

Nimi
Amet
Teemad
Kontaktid
Pilt
Triin KüttimKommunikatsiooniosakonna juhataja  Kõik teemad  506 3238
Hardo Becker Kliimamuutuste osakonna spetsialist RMK süsinikuraport, kliimamuutused  507 1181
Ülle Pällo
Personaliosakonna juhataja
Personalijuhtimine, koolitus, värbamine,  kollektiivlepingud
513 9646
Jaanus SuviIT-juht
Info- ja sidesüsteemid
5814 4436
Reimo Kõps Riigihangete osakonna juhataja Riigihanked513 9350
Mare Hiiesalu
Õigusosakonna juhataja
Õigusaktid, lepingud
501 0811
Piret LantinSiseaudititalituse juhataja
Sisekontrolli süsteemide auditeerimine ja nõustamine
503 8530
Elisabeth Ivask
Teabehaldusosakonna juhataja
Asjaajamine, arhiiv, andmekaitse
510 0907
Andrus Lauren
Kinnisvaraosakonna juhataja
Kinnisvara haldamine ja korrashoiu korraldamine, riigivara müük
501 2694