Eesti Metsaselts andis Elistvere loomapargi üle RMK-le 01.07

Teisipäeval, 1. juulil andis MTÜ Eesti Metsaselts Jõgevamaal asuva Elistvere loomapargi üle Riigimetsa Majandamise Keskusele (RMK).

„RMK tunnustab Eesti Metsaseltsi tehtud suure töö eest ja lubab loomapargile tulevikuks jätkuvat arengut, loomaperele rohket ninaesist ning pargi töötajatele kindlat töökohta,“ ütles RMK juhatuse esimees Aigar Kallas loomapargi ülevõtmisel.

Täna kirjutasid Elistveres Eesti Metsaseltsi juhatuse liige Kaupo Ilmet ja RMK juhatuse esimees Aigar Kallas alla kokkuleppele Elistvere loomapargi üleandmiseks RMK-le. Elistvere loomapark hakkab kuuluma RMK Tartu-Jõgeva puhkeala koosseisu. Kõik senised töötajad jätkavad oma tööd RMK koosseisus. Loomapargi lahtiolekuajad ja piletihinnad jäävad samaks.

Elistvere loomapark asutati 1997. aastal Eesti Metsaseltsi poolt seltsi tolleaegse presidendi Kaupo Ilmeti initsiatiivil. Elistvere loomapargist on kujunenud tänaseks kõige suurema külastatavusega loodusobjekt maapiirkonnas. „Kui 11 aastat tagasi oli Elistvere mahajäetud paik, kuhu sattus mõni üksik rändur, siis täna teab seda iga eestimaalane,“ ütles Kaupo Ilmet.

MTÜ Eesti Metsaselts on kõiki metsanduse huvigruppe ühendav mittetulundusühing. Seltsi tegevuse eesmärgiks on ühiste aadetega metsandustöötajate ja metsandushuviliste ühendamine koostööks Eesti metsanduse arendamisel ning metsa kasutamisel ja kaitsel.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsas ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee

Heiki Hepner
Eesti Metsaseltsi president
Telefon 502 7325
e-post heikihepner@hot.ee