RMK avab restaureeritud käbikuivati 06.05

Teisipäeval, 6. mail avab RMK Roelas, Lääne-Virumaal restaureeritud käbikuivati, mis hakkab tööle muuseumina. Ühtlasi sõlmitakse koostööprotokoll RMK, Vinni valla ja MTÜ Roela Kodukant vahel, mille eesmärk on riigimetsas pakutavate aktiivsete puhkevõimaluste mitmekesistamine, metsanduslike traditsioonide ning kohaliku kultuuripärandi väärtustamine ja tutvustamine.

„Roela käbikuivati renoveerimine on hea näide RMK viimaste aastate suundumusest korrastada ja tutvustada meie metsanduslikku pärandit,“ ütles RMK puhkemajanduse osakonna juhataja Marge Rammo. „Käbikuivati ei asu otseselt RMK puhkealal ja seda olulisem on kohalik initsiatiiv ning koostöö, et inimestele uusi võimalusi avada ja tutvustada.“

MTÜ Roela Kodukant juhatuse liikme Aili Taali sõnul soovib ühing kaasa aidata Roela piirkonna külade ühistegevuse edendamisele ning eksponeerida ja säilitada kohalikku kultuuripärandit. „Mõned aastad tagasi pöördusime RMK poole ideega käbikuivati taastada. Pakkusime omalt poolt välja, et MTÜ Roela Kodukant hakkaks seda huvilistele tutvustama ja muuseumina töös hoidma.“

„Vallal on väga hea meel, kui koos midagi ära tehtud saab, sest RMK poolt renoveeritud ja heakorrastatud käbikuivati on meie kandi üks huvitavamaid vaatamisväärsusi,“ lisas Vinni vallavanem Toomas Väinaste. „Roela vallseljakule on juba tehtud üks õpperada ja käbikuivati kui metsandusliku pärandkultuuri objekti lisandumine mitmekesistab loodushariduse võimalusi meie vallas.“

Roela käbikuivati on ehitatud 1927. aastal. Pärast 1920. aasta maareformi oli Eestis 4 riigile kuuluvat käbikuivatit. Sellest aga ei jätkunud, et katta riigimetsade seemnevajadust. Aastal 1925 tabas Eestit männiseemne ikaldus, seemet tuli osta Soomest. Selle tulemusena asus Riigimetsade Peavalitsus rajama käbikuivatite võrgustikku.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuen¬damine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsas ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on 40% Eesti metsamaadest.

Lisainfo:

Marge Rammo
RMK puhkemajanduse osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee

Aili Taal
MTÜ Roela Kodukant juhatuse liige
Telefon 509 8734
e-post roelakant@hot.ee

Toomas Väinaste
Vinni vallavanem
Telefon 516 5572
e-post toomas.vainaste@vinnivald.ee
www.vinnivald.ee