Tule tegemine looduses on äärmiselt ohtlik! 06.06

Seoses soojade ja kuivade ilmade jätkumisega püsib Eesti metsades väga suur tuleoht. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) ja Päästeamet paluvad inimestel metsas liikudes olla tähelepanelikud ning rangelt järgida tuleohutusnõudeid.

6. juuni seisuga on Lääne-Virumaal, Läänemaal, osaliselt Järva, Pärnu ja Raplamaal tuleohuindeks ligemale 10 000, mis tähendab, et tegemist on äärmiselt suure tuleohuga. Metsades viibimine ning metsade kasutamine võidakse keelata kohaliku omavalitsuse poolt kui on V klassi tuleoht, ehk tuleohuindeks on suurem kui 7000.

„Statistika järgi on 99% metsatulekahjudest alguse saanud just inimeste hooletusest või mõtlematust käitumisest,“ ütles RMK juhatuse liige Tiit Timberg. Metsas tohib tuld teha ainult sädemepüüdjaga lõkkekohtades. Riigimetsa puhkealadele on paigaldatud 177 kattega lõkkeaset, mille ohutust on hinnanud ka Päästeameti spetsialistid. RMK poolt paigaldatud sädemepüüdjaga lõkkekohtade lisainfot saab veebiaadressilt /pages.php3/010328.

2006. aasta kuumal suvel toimus 6500 metsa-maastiku tulekahju. Sel aastal on registreeritud juba 1489 metsa-maastiku põlengut. Kõige põlenguterohkemad piirkonnad on Harjumaa ja Ida-Virumaa.

Lisainfo:
Toomas Viks
Päästeameti pressiesindaja
Telefon 554 5679

Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Telefon 504 5761

Mari-Liis Mälberg
RMK turundus- ja kommunikatsioonijuht
Tel 514 5954