RMK perepäeval osales ligi 600 inimest 08.10

RMK korraldas 4. oktoobril Lääne-Virumaal perepäeva „Metsaga mestis“, kus osales ligi 600 inimest. Kõige populaarsemad tegevused olid metsamedali ja puulusika töötuba, viimases meisterdati valmis üle 370 lusika.

Perepäeva eesmärk oli edendada aktiivse perepuhkuse kaudu inimeste loodusteadlikkust ning tutvustada looduses liikumise võimalusi ja säästlikku metsapuhkust. Üritusel pakuti sportlikku ja loodushariduslikku tegevust ning töötubades mitmesuguseid meisterdamisvõimalusi.

Juhendatud retkedest ja programmidest võttis osa umbes 300 inimest, iseseisvaid ülesandeid lahendas 150 inimest ja „Metsaga mestis“ koolituse läbis 123 inimest. Väga populaarseks osutus ka koos RMK maskottide, Jänese ja Rebasega pildistamine, mille käigus tehti 82 fotot.

Perepäeva jalgrattarajad olid paika pandud vastavalt võimetele – 3 km ja 17 km. Pikem jalgrattarada oli mitmekesine, läbides huvitavaid looduslikke ja arhitektuurilisi objekte ning sõitjate tagasiside oli väga positiivne. Mõned inimesed läksid 17-kilomeetrisele rajale ka matkama.

Kepikõnnil ja matkadel osales ca 200 inimest. Rajad olid mitmekesised, erinevate pikkustega ja kõigile jõukohased. Enamik inimesi läbis 3,5-kilomeetrise raja, väiksemate lastega käidi 1,4-kilomeetrisel rajal ja suuremat koormust soovinud inimesed valisid 6-kilomeetrise raja.

Üllatavalt populaarseks kujunes orienteerumine, kus osalesid peamiselt lapsed, kes olid väga rõõmsad, et said metsas punkte otsida ja märke kaardile komposteerida. Mõni võttis orienteerumist võistlusena, joostes võimalikult kiiresti raja läbi, mõni luges ka kaarti ja otsis hoolega kontrollpunkte.

Orienteerumise algõpetuse juures tutvustati orienteerumiskaardi ja nööriraja mõisteid, väljas oli näidis o-tähise ja kompostriga. Soovijad said selgeks algtõed kompassi kasutamisest ja võisid korraldajate kompasse ka rajal kasutada. Orienteerumise algõppes ja nöörirajal osales 150 inimest.

Ürituse õnnestumisele aitas kaasa erakordselt ilus ilm ja mitmekesine programm. RMK tänab kõiki osalejaid ning ootab perepäevaliste tagasisidet aadressil metsasober@rmk.ee.

Metsaga mestis perepäeval jäädvustatud fotosid näeb RMK veebist www.rmk.ee