RMK tutvustas kohtumisel maavanematega ümberkorralduste käiku 09.04

RMK juhatuse liige Tiit Timberg tutvustas 8. aprillil siseministeeriumis toimunud maavanemate kohtumisel käimasolevate RMK struktuurimuudatuste ajakava, kinnitades kohalolnutele RMK-poolset valmisolekut pakkuda tööd võimalikult paljudele seni metsatööde juhtimisega tegelenud inimestele.

Tiit Timberg tõi oma ettekandes välja põhjused, miks struktuurimuudatused vajalikud on ning selgitas muudatuste ajakava. Riigimetsa majandamisega seotud ärihuvide selgemat lahkulöömist avalikest huvidest pidasid oluliseks ka maavanemad, kes tundsid eelkõige muret maaelu keskuste nihkumise ning kohaliku tööhõive pärast.

“Majanduslikus mõttes ökonoomne samm vajab maavanemate hinnangul erilist tähelepanu kohapealse metsavalve võimekuse ja tööhõive osas,” kommenteeris eilset kohtumist Rapla maavanem Tõnis Blank.

Vastuseks maavanemate küsimustele tutvustas RMK juhatuse liige Tiit Timberg struktuurimuudatuste ajakava ning tõdes, et jõutud on ümberkorralduste kava elluviimise tähtsaima etapini – lähiajal tehakse kõigile tänastele RMK töötajatele pakkumised uue struktuuri ametikohti arvestades. “Selle aasta esimesel kolmel kuul Kirde-Eestis läbi viidud pilootprojekti tulemused kinnitavad meie esialgset usku, et metsamajanduslikke tööde juhtimist saab sama edukalt ellu viia 3-4 korda väiksemate juhtide arvuga, ent kindlasti on RMK omalt poolt valmis aitama kaasa võimalikult paljude inimeste ümber- ja täiendõppele,” sõnas Timberg, toonitades töökäte ja heade spetsialistide jätkuvat puudust metsas. Uus juhtimisstruktuur rakendub RMKs selle aasta 1. juulist.

Lisaks tutvustas RMK maavanematele eilsel kohtumisel omapoolset valmisolekut anda kontorihooned, mida RMK ümberkorralduste järgselt enam ei vaja, põhjendatud huvi olemasolul üle kohalikule omavalitsusele.


Lisainfo:

Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
tiit.timberg@rmk.ee
Gsm 504 5761