RMK siseauditi talituse juhatajaks saab Piret Lantin 12.06

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas ametisse uue siseauditi talituse juhataja, kelleks saab senine AS-i SEB Pank siseaudiitor Piret Lantin. RMK siseauditi talituse juhatajana alustab Piret Lantin tööd 14. juulil.

Piret Lantin on lõpetanud Tartu Ülikooli matemaatikateaduskonna. Ta on alates 1994. aastast töötanud Eesti Ühispangas, esmalt pankadevaheliste ja pangasiseste arvelduste grupi juhina ning alates 2000. aastast panga siseaudiitorina.

Piret Lantin on Eesti Siseaudiitorite Ühingu asutajaliige ja Eesti Lastevanemate Liidu liige.

Eelmine RMK siseauditi talituse juhataja Jana Jalast lahkus RMK-st aprillikuus omal soovil.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 40% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Tõnis Kõiv
RMK auditikomitee esimees
Telefon 631 6575, 506 5300