Maa-ametis valmis pärandkultuuri kaardirakendus 13.05

Koostöös RMK ja Keskkonnaministeeriumi Info- ja Tehnokeskusega on Maa-ameti kaardiserverisse lisandunud pärandkultuuri kaardirakendus. Kaardirakenduses kuvatakse pärandkultuuri objekte ning nendega seotud infot.

Pärandkultuur on meie esivanemate elu ja tegevuse jäljed maastikul, eelmiste põlvkondade elust-olust ja töödest-tegemistest maastikku järelejäänud märgid. Looduse meelevallas ja vahel ka inimeste teadmatusest tuleneva kohtlemise all olevad märgid ajapikku hävivad, seepärast on nende säilimiseks vajalik eelkõige inimese teadvustamine nende olemasolust.

Aastatel 2005-2007 on INTERREG IIIa programmis projektide "Metsandusliku pärandkultuuri kaitse ja rakendamine" ning "Metsandusliku pärandkultuuri tähtsustamine loodusturismis" raames maastikust ülesotsitud, kirjeldatud ja maaomanikke ning omavalitsusi teavitatud nende maadel olevatest kultuuriväärtustest hetkel neljas maakonnas – Harju-, Järva-, Lääne- ja Raplamaal.

Praegu ettevalmistamisel olevate järgmiste projektidega on kavandatud alustada pärandkultuuri inventeerimist koostöös lätlastega Põlva, Valga ja Võru maakonnas ja koostöös soomlastega Ida- ja Lääne Virumaal. Eesmärgiks on inventeerida kõik maakonnad ja esitleda kirjeldatud kaardirakenduses.

Kaardirakenduses saab tutvuda meid ümbritsevate pärandkultuuri objektidega, neid kirjeldava info ja pildimaterjaliga. Lähemalt vaadake http://xgis.maaamet.ee/.

Pärandkultuurist rohkem infot leiad sellelt lehelt: http://www.metsaselts.ee/index.php/page,parandkultuur

Lisainfo:

Vaike Pommer
RMK planeeringute spetsialist
Telefon 676 7838, 513 3838
e-post vaike.pommer@rmk.ee
www.rmk.ee