Riigimetsas on tehtud 70% selleaastasest metsauuendusest 13.05

Sel kevadel on riigimetsas kasvama pandud juba 7,8 miljonit puud, mis on 70% selleaastasest metsauuenduse kogumahust. Oma panuse on sellesse andnud ka vabatahtlikud – aprillis ja mais toimunud istutustalgutest on tänaseks osa võtnud üle 2000 vabatahtliku, kelle poolt on riigimetsas kasvama pandud 243 000 metsataime.

Kokku paneb Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) tänavu riigimetsa kasvama 11,2 miljonit puutaime, tagamaks uue metsa pealekasvu igal raielangil. Riigimetsa istutatakse 6,3 miljonit kuuse-, 3,9 miljonit männi- ja 0,9 miljonit kaseistikut, väiksemal määral ka sangleppi ja tammesid. Lisaks tehakse 730 hektaril metsakülvi ning 117 hektaril aidatakse kaasa metsa looduslikule uuendamisele.

RMK juhatuse liikme Tiit Timbergi sõnul on tänaseks puid kasvama pandud ja külvatud kokku 3315 hektaril, mis on 70% selleaastasest metsauuendusmahust. “Tehtud on 85% planeeritud kaseistutusest, 78% kavas olevast männikülvist ja 77% männiistutusest,” sõnas Timberg. “Mai teises pooles jätkame peamiselt kuusetaimede istutusega.”

Riigimetsa uuenduses löövad juba mitmendat aastat kaasa ka vabatahtlikud. Tänavu peetakse istutustalguid egiidi all “Kasvab Eesti – kasvab mets” ning neist on seni osa võtnud ligi 2200 inimest. Kokku on vabatahtlike poolt tänaseks kasvama pandud 243 000 istikut – 163 000 kuusetaime, 65 000 männitaime ning 15 000 kasetaime. Metsaistutamine vabatahtlike abiga jätkub ka sel nädalal.

Võrreldes varasemate aastatega jääb tänavune uuendatava metsaala pindala (ca 4700 ha) samasse suurusjärku ja mulda pannakse varasemaga võrreldes sama kogus taimi. Eelmisel aastal istutati riigimetsa 9,8 miljonit taime ja uuendatud alasid täiendati 1,4 miljoni taimega.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsas ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.


Lisainfo:

Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Tel 504 5761
e-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee