RMK 2008. aasta esimese kvartali majandustulemused 17.04

2008. aasta esimeses kvartalis oli RMK müügitulu 584,9 miljonit krooni, mis on 147,4 miljonit krooni enam kui samal perioodil eelmisel aastal. Suurema osa tuludest teenis RMK metsamaterjali ja kasvava metsa müügist, tulu muudest tegevustest oli 6,1 miljonit krooni.

"Metsamaterjali keskmine müügihind on tänu paberipuu olulisele hinnalangusele möödunud aasta viimase kvartaliga võrreldes vähenenud 147 krooni tihumeetri kohta," ütles RMK finantsdirektor Jaanus Laas. "Teiseks kvartaliks sõlmitud müügilepingute alusel prognoosime hinnalanguse jätkumist."

Metsamaterjale müüs RMK 2008. aasta esimeses kvartalis 660 000 tihumeetrit 541,3 miljoni krooni väärtuses, keskmise hinnaga 821 krooni tihumeeter. Kasvava metsana müüs RMK esimeses kvartalis peamiselt sanitaarraiet. Sanitaarraiest saadava küttepuu keskmiseks hinnaks kujunes 226 krooni tihumeetri kohta.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK esimeses kvartalis kokku 5 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK käesoleva aasta esimeses kvartalis 3 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Tel 508 8744