RMK tulevalve kaamerad avastasid Vihterpalu põlengu kell 12.22 26.05


Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tuleseiresüsteemi ülevaatusest selgub, et kaamerad tegid esimese pildi Vihterpalu metsapõlengust kell 12.22. Kaamerat jälgiv tulevalve spetsialist helistas koheselt RMK metsnikule, kes sõitis kohapeale asjaolusid kontrollima. Esimese häire tulekahju tekkimise kohast Tänavjärve kaldal oli Päästeamet saanud kell 12.16.

„RMK metsnik jõudis minutitega kaamera poolt pildistatud piirkonda ja andis häirekeskusele lisainfot, kuidas tulekahju piirkonda kohale jõuda,“ ütles RMK juhatuse liige Tiit Timberg. „Täname Päästeametit väga professionaalse tegutsemise eest, kodanikke, kes puhkenud tulekahjust teavitasid ning kõiki vabatahtlikke, kes kustutustöödel osalevad.“ Jätkuvalt on kustutustöödel abiks ka kümmekond RMK töötajat, kes vahetuvad kuni kustutustööd kestavad.

Tulest haaratud ala paikneb valdavalt Läänemaa Suursoo maastikukaitsealal. Kuna tegemist on suures osas rabamaastikuga, olulist majanduslikku kahju tekitatud ei ole. Ilmselt on aga kahjustatud mitmete piirkonnas pesitsevate ohustatud linnuliikide elupaigad.

Sarnast tuleseiresüsteemi ei ole RMK-l esialgu plaanis mujale paigaldada. „Vihterpalu on eriti tuleohtlik piirkond, mistõttu oleme veendunud, et seal elektrooniline tulevalvesüsteem ennast õigustab,“ lisas Tiit Timberg.

Seiresüsteem koosneb 5 seirepunktist, kus valvekaamerad on paigutatud EMT, Elisa ja Elioni sidemastide tippu. 360º pöörleva kaamera tööraadius on kuni 20 km ja põlengukoha määramise täpsus 10-20 meetrit. RMK elektrooniline tuleseiresüsteem katab 1750 km² Harjumaa ja Läänemaa metsadest.

2007. aasta augustis paigaldas RMK Harju- ja Läänemaa piirile elektroonilise tuleseiresüsteemi, mille tarkvara võrdleb digipiltide muutusi ning võimaldab avastada tulekahjusid juba algstaadiumis. Elektroonilise tuleseiresüsteemi ehitamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) 4,66 miljoni krooniga, RMK osalus selles oli 3,34 miljonit krooni.

Riigimetsa majandaja RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine: metsa uuendamine, kasvatamine ja kasutamine ning metsakaitse korraldamine. RMK korraldab riigimetsas ulukihoolet ning tagab igaüheõigusega seotud metsakasutuse. RMK hallata on ca 40% Eesti metsamaadest.

Lisainfo:
Tiit Timberg
RMK juhatuse liige
Telefon 676 7061, 504 5761
E-post tiit.timberg@rmk.ee
www.rmk.ee