Nõukogu kinnitas RMK 2007. aasta auditeeritud majandustulemused 28.03

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) nõukogu kinnitas täna, 28. märtsil toimunud koosolekul RMK 2007. aasta auditeeritud majandustulemused.

RMK 2007. aasta auditeeritud majandustulemuste kohaselt teenis riigimetsa majandaja eelmisel aastal müügitulu 1,595 miljardit krooni, mis on 41% ehk 467 miljonit krooni enam kui 2006. aastal. Valdava osa tuludest teenis RMK kasvava metsa raieõiguse ja metsamaterjali müügist. Müügitulu suurenes eelkõige alates maist keskmiselt 60% kasvanud metsamaterjali müügihindade tõusu tõttu.

2007. aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 21,3 tuhat tihumeetrit puitu 3,9 miljoni krooni väärtuses keskmise hinnaga 183 krooni tihumeetri kohta. Sanitaarraiete raieõiguse müük moodustas sellest ligikaudu 98%.

Üle-eelmisel aastal müüs RMK kasvava metsa raieõigusena 127.2 tuhat tihumeetrit puitu 35,5 miljoni krooni eest keskmise hinnaga 278 krooni tihumeetri kohta. Sanitaarraiete raieõiguse müük moodustas sellest umbes 24%.

Metsamaterjalina müüs RMK 2007. aastal 1,98 miljonit tihumeetrit puitu 1,468 miljardi krooni väärtuses keskmise hinnaga 740 krooni tihumeetri kohta. Müügimahust moodustas 71,6% uuendusraietest, 20,5% harvendusraietest ja 7,9% protsenti sanitaarraietest varutud puit.

2006. aastal müüs RMK metsamaterjalina 1,97 miljonit tihumeetrit puitu 987,2 miljoni krooni eest keskmise hinnaga 500 krooni tihumeetri kohta.

Riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks arvestab RMK 26% uuendusraie õiguse müügitulust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügitulust, millest on lahutatud metsamaterjali ülestöötamise, veo ja müügiga seotud kulud. 2007. aasta eest maksab RMK riigieelarvesse metsatuluks 228,2 miljonit krooni, mis on võrreldes üle-eelmise aastaga 29 miljonit krooni rohkem.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Ülle Rajasalu
RMK nõukogu esimees
511 7319
ulle.rajasalu@envir.ee

Aigar Kallas
RMK juhatuse esimees
676 7299, 528 1299
aigar.kallas@rmk.ee