RMK müügitulu 2008. aastal oli 1,67 miljardit krooni 04.02

RMK 2008. aasta müügitulu oli esialgsetel auditeerimata andmetel 1,67 miljardit krooni ja puhaskasum 140 miljonit krooni. Metsatuluna maksis RMK riigieelarvesse 216 miljonit krooni.

Valdava osa tuludest (88%), teenis RMK metsamaterjali müügist. Metsamaterjalina müüs RMK 2008. aastal 2,10 miljonit tihumeetrit puitu 1,47 miljardi krooni väärtuses keskmise hinnaga 699 krooni tihumeeter. Palgid moodustasid kogu müügimahust 46%, paberipuit 38% ja küttepuit 16%. Müügimahust moodustas 72% uuendusraietest, 21% harvendusraietest ja 7% sanitaarraietest varutud puit.

2008. aastal jooksul langes puidu hind järsult. „Kui jaanuaris maksis RMK poolt müüdud tihumeeter puitu keskmiselt 897 krooni, siis detsembriks oli see langenud 549 kroonile,“ ütles RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi. „Paberipuidu turu ärakukkumisega on tarnemahud tugevasti langenud; samuti on sellest mõjutatud raietegevus, kuna puitu lattu toota ja seal pikalt seisma jätta pole võimalik – see rikneks,“ lisas Ulvar kaubi.

Aasta varem oli RMK müügitulu 1,60 miljardit krooni. 2007. aastal müüs RMK metsamaterjalina 1,98 miljonit tm puitu 1,47 miljardi krooni eest, keskmise hinnaga 740 krooni tihumeeter.

„2008. aastal suunasime rohkem tähelepanu metsa hooldamisele ja kasvatamisele, metsakasvatuslikult tähtsate harvendusraiete maht oli 15% suurem kui 2007. aastal,“ selgitas RMK juhatuse liige Tiit Timberg. Lisaks oli riigimetsas noorendike hooldamise maht mõõdunud aastal läbi aastate kõrgeim – ligi 14 000 hektarit.

Riigieelarvesse tasutavaks metsatuluks arvestas RMK 26% uuendusraie õiguse müügitulust ja uuendusraietest saadud metsamaterjali müügitulust, millest on lahutatud metsamaterjali ülestöötamise, veo ja müügiga seotud kulud. Puidu hinna langus on mõjutanud ka riigieelarve tulusid. 2008. aasta eest maksis RMK riigieelarvesse metsatuluks 216,2 miljonit krooni, 2007. aastal oli see summa 228,2 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Jaanus Laas
RMK finantsdirektor
Telefon 508 8744
e-post jaanus.laas@rmk.ee
www.rmk.ee