RMK metsaviktoriinil selgusid kõige paremini loodust tundvad kooliõpilased 05.05


Iga-aastasel RMK kevadisel metsaviktoriinil osales kokku rekordiline arv Eesti kooliõpilasi. 6479 õpilast 507 klassist selgitasid virtuaalse viktoriini käigus endi seast kolmes vanuserühmas parimad loodusetundjad, keda premeeritakse loodusõppeprogrammiga RMK looduskeskuses.

Kuni 6. klassi arvestuses tuli esimeseks Risti Põhikooli 4. klass, teiseks Metsküla Algkooli 4. klass ja kolmandaks Paide Gümnaasiumi 4C klass. 6. - 9. klasside arvestuses jäid esimest kohta jagama Kihelkonna Kooli 9. klass, Metsküla Algkooli 6. klass, Võhma Gümnaasiumi 9B klass ning Muuga Põhikooli 6., 7. ja 9. klass. Gümnaasiumitaseme võitjaks tuli aga Valga Gümnaasiumi 10B klass, millele järgnesid vastavalt Kanepi Gümnaasiumi 11. klass ja Võhma Gümnaasiumi 10. klass.

Metsaviktoriini korraldaja, RMK Oandu looduskeskuse juhataja Tiina Neljandiku sõnul kasvab osalejate hulk iga aastaga ning sel korral sai tulemuse kirja ligi tuhatkond õpilast rohkem kui aasta varem. „On tore, et kooliõpilaste üha enam virtuaalkeskkonda kolivate huvide juures ei ole siiski kadunud nende teadmistejanu ümbritseva looduse suhtes,“ oli korraldaja osalejate tubliduse ja osavõtuarvudega enam kui rahul. Ta lisas, et au tuleb anda just õpetajatele-juhendajatele, kes on osanud kaasa minna õpilaste arvuti kasutamise harjumustega, elavdades loodusõpet internetist otsitud lisamaterjalide ja -ülesannetega, innustanud avatud arutelu, infovahetust ning grupitööd.

Metsaviktoriinil osalejatel tuli vastata pildilistele ja tekstilistele ülesannetele. Muu hulgas tuli õpilastel välimuse järgi linnu- ja loomaliike määrata, tunda taimi-seeni ning vastata ka Eesti loodust laiemalt puudutavatele küsimustele. Et viktoriin ei muutuks liialt tavapärase kontrolltöö sarnaseks, olid küsimused koostatud võimalikult inforikkalt, osalejatel oli lubatud viktoriinikeskkonda korduvalt siseneda, ülesannete lahendamisel nii õpetaja kui teiste õpilastega aru pidada ning kasutada vastamisel ka abimaterjale.

Iga vanuserühma kümme parimat klassi saavad auhinnaks loodusõppeprogrammi RMK looduskeskustes. Auhinna juurde kuulub ka bussisõidu kompenseerimine iga vanuserühma parimal klassil kuni 2000 krooni ulatuses, 2. ja 3. koha saavutanud klassil kuni 1000 krooni ulatuses. Kõikidele vähemalt 50% maksimaalsest võimalikust punktisummast teeninud osalejatele saadetakse kooli RMK metsaviktoriini meene. Auhindadega tunnustatakse ka parimate klasside juhendajaid-õpetajaid.

Viktoriinil osalenute nimekirjad, edetabelid ja viktoriini küsimused-vastused on kättesaadavad aadressil www.rmk.ee/viktoriin.

Lisainformatsioon:

Tiina Neljandik
RMK Oandu looduskeskuse juhataja
tel: 509 9397
e-post: oandu.looduskeskus@rmk.ee
www.rmk.ee