Taanduv suurvesi seab Soomaa külastajatele piiranguid 16.04

Seoses kevadise suurvee taandumisega Soomaa rahvuspargis paluvad RMK ja Keskkonnaamet külastajatel tulenevalt halbadest teeoludest kasutada rahvusparki sisenemisel Pärnu ja Viljandi suunalt Jõesuu-Kõpu maanteed.

Taandunud suurveest tulenevalt on sõidukitele läbimatu Kildu-Tõramaa teelõik, kus paiknevad Oksa kompleks, Kuuraniidu õpperada ja Lemmjõe keelemetsa matkarada. Raba ja Tohvri teel rahvuspargi piires on sõidukiga liikujale kättesaamatud Ruunaraipe luited ja Karuskose teele jääv Ingatsi matkarada ja Karuskose.

Külastajale on avatud rahvuspargi külastuskeskus ja objektid, mis piirnevad Jõesuu-Kõpu maanteega või jäävad väljapoole tavapärast üleujutusala: Soomaa rahvuspargi külastuskeskus, Riisa rabarada, Meiekose õpperada, Tõramaa puisniidu õpperada, Öördi õpperada, Läti puhkekoht ja vaatetorn.

Lisaks üleujutusest tingitud halbadele teeoludele tuleks liigeldes pöörata tähelepanu kudemisaladele suunduvatele konnadele Meiekose ja Kõrtsi-Tõramaa vahelisel teelõigul.

Täpsemat infot saab rahvuspargi külastuskeskusest:
Kõrtsi-Tõramaa, Tipu küla, Viljandimaal
Telefon 435 7164, 526 1924
www.soomaa.ee