RMK ja õpilasfirma alustavad koostööd ökoloogilise jalajälje vähendamisel 17.02

RMK ja õpilasfirma Roheline Jälg sõlmisid koostöölepingu, et luua keskkonnateadlikele inimestele võimalus oma ökoloogilise jalajälje vähendamiseks.

Õpilasfirma kodulehel www.rohelinejalg.ee saab igaüks välja arvutada, kui palju ta oma eluviiside ja tarbimisega aastas süsihappegaasi tekitab ja mitu puud peaks selle CO2 koguse neutraliseerimiseks istutama. Samalt kodulehelt saab tellida ka soovitud koguse istikuid, mis pannakse RMK maale uue metsana kasvama. Ühe puu istutamine õpilasfirma poolt maksab 20 krooni.

„Soovime tõsta elanike keskkonnateadlikkust, luua uut metsa ning kujundada seeläbi meile kõigile puhtam elukeskkond,“ ütles õpilasfirma esindaja Margus Potisepp. Samuti on noorte eesmärgiks tutvustada eestlastele rohelist eluviisi ning mõtlematu tegutsemise võimalikke tagajärgi loodusele.

Roheline Jälg teavitab RMK-d klientide poolt tellitud istikute kogusest ja tagab omalt poolt tellitud taimede istutamise. RMK valib enda hallatavate riigimaade hulgast välja uue metsa rajamiseks sobivad maatükid ning esitab metsaistutamise kohta Keskkonnaametile kinnitamiseks metsateatise. Samuti tagab RMK vajadusel maapinna istutamiseelse ettevalmistamise ning tarnib taimed istutamiseks sobival ajal ning koguses. Lisaks jääb RMK hooleks ka metsataimede edasine hooldamine ja majandamine.

1. septembril 2008 tegevust alustanud Tallinna 21. Kooli õpilasfirma näol on tegemist Junior Achievement Arengufondi noorteprojektiga. Arengufond on ühendanud Eesti majandus¬huvilisi noori juba ligi 15 aastat.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK keskkonnakorralduse peaspetsialist
telefon 676 7728, 5691 8728
e-post kristjan.tonisson@rmk.ee
www.rmk.ee

Margus Potisepp
Õpilasfirma Roheline Jälg
telefon 5300 3350
e-post margus.potisepp@rohelinejalg.ee
www.rohelinejalg.ee