Ajakirja Eesti Mets ajaloolisi numbreid saab lugeda internetist 28.10

Projekti „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi edendaja“ raames digitaliseeriti vanad „Eesti Metsa“ (1921-1944), „Metsamajanduse“ (1941) ja „Metsa- ja jahimehe kalender-käsiraamatu“ numbrid. Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) on projekti juhtpartneriks ja kaasrahastajaks.

Töö valmis Euroopa tõukefondide INTERREG IVa Kesk-Läänemere programmi pärandkultuuri piiriülese koostööprojekti raames. Digitaliseeri-mise teostas Eesti Rahvusraamatukogu.

Väljaande Eesti Mets leiab Eesti Rahvusraamatukogu digiarhiivi DIGAR aadressilt: http://digar.nlib.ee/otsing/avaleht?pid=nlib-digar:50724

Ajakirjade leidmiseks on ka teine tee: sisestada aadressireale digar.nlib.ee. Valida märksõnaloend ja sisestada otsingulahtrisse ajakirja nimi. Sisestada võib ka ainult osa ajakirja nimest, sel juhul tuleb lisada  *. Otsingu lahtri all on lisaaken, kuhu pandud linnuke võimaldab leida märksõnu otse teksti seest.

Projekti „Metsanduslik pärandkultuur – ühise kultuuriruumi edendaja“ eesmärk on üldise pärandkultuurialase teadlikkuse suurendamine vähendamaks loodus- ja pärandkultuuri väärtuste hävimise ohtu.

RMK aitab Soome (Tapio ja TTS) partneritel kohandada Eestis kasutatavat metoodikat ja teha ettevalmistusi ulatuslikumaks inventeerimiseks Soomes. Lisaks sellele toimuvad ühised koolitused metsaomanikele ja praktika-gruppide vahetamine.

Eestis kaardistatakse sel aastal Ida- ja Lääne-Virumaa pärandkultuur. Välitööd on lõppemas ja järgmise aasta algul jõuavad andmed kõigi kasutusse Maa-ameti avalikus andmebaasis http://xgis.maaamet.ee/
Järgmisel aastal jätkatakse töödega Pärnumaal, Hiiumaal ja Saaremaal.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38 % Eesti metsadest.


Lisainfo:

Vaike Pommer
RMK metsahaldusosakonna planeeringute spetsialist/
pärandkultuuri projektijuht
Gsm 514 3838
E-post vaike.pommer@rmk.ee
www.rmk.ee