Erametsaomanike ja RMK ühine huvi on tõsta metsasektori aktiivsust 09.11

TÜ Keskühistu Eramets ja Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) sõlmisid  koostöölepingu eesmärgiga luua metsaomanikele paremad tingimused metsamaterjali müügiks ning seeläbi hoogustada metsade majandamist. Vastavalt kokkuleppele aitab RMK laiendada erametsaomanike majandustegevust läbi paremate turustusvõimaluste pakkumise.

„Raiete maht on langenud tasemele mis ei rahulda siinsete tööstuste vajadusi. Seetõttu on vaja ühiselt leida viise, kuidas metsaomanikud ning tööstused omavahel kokku viia“, selgitas RMK puiduturustusosakonna juhataja Ulvar Kaubi.

„Selline koostöö on üks võimalus tõsta erametsaomanike motivatsiooni metsa raiuda. Kui on olemas toimiv kanal, mille kaudu puitu turustada, on metsaomanikul ka suurem huvi tegeleda metsakasvatuslike (majanduslike) töödega“, selgitas erametsaomanike huve TÜ Keskühistu Eramets tegevjuht Indrek Palm.

Selleks, et parimal viisil ära kasutada kõik erinevad metsast saadava puidu sortimendid, on RMK otsinud ja leidnud võimaluse ka vähemkvaliteetse metsamaterjali kasutamiseks energiatootmises. 

RMK-l on kanalid ja kogemused metsamaterjali müügiks suuremas mahus olles seeläbi siinsetele puidutööstustele pikaajaliselt stabiilne partner. TÜ Keskühistu Eramets ja RMK vahel sõlmitud leping on samm koostöö tugevdamiseks erametsaomanike ja metsatööstuse vahel.


Lisainfo:

Indrek Palm
TÜ Keskühistu Eramets
Tel 503 6246
indrek.palm@forestry.ee

Ulvar Kaubi
RMK Puiduturustusosakonna juhataja
Tel 513 7042
ulavar.kaubi@rmk.ee
www.rmk.ee