RMK korraldab taas kuuseretki riigimetsa 04.12

RMK korraldab ka sel aastal kümneid organiseeritud retki riigimetsa, et kõik huvilised saaksid endale sobiva jõulupuu ise välja valida.

Lisaks eraisikutele viiakse tänavu juhendatud kuuseretki läbi ka töökollektiividele, kes saavad ühise metsaskäigu siduda näiteks oma jõulupidudega. Samuti on võimalik tuua jõulukuused riigimetsast iseseisvalt, ent seda võimalust soovitab RMK kasutada vaid neil, kes on eelnevalt veendunud, et valitud koht riigimetsas on selleks sobiv.

RMK loodushoiu osakonna juhataja Marge Rammo sõnul tuleb ehe jõulutunne paljudesse peredesse just koos jõulukuusega. “Soovime, et see armas traditsioon, kus jõulupuu valitakse välja pere ühise metsaskäiguga, kestaks Eestimaal veel kaua,” sõnas Rammo. “Seetõttu kutsume inimesi riigimetsa, pakkudes võimaluse leida sobiv jõulupuu kas RMK spetsialistide juhendamisel või iseseisvalt.”

Juhendatud metsaretki korraldatakse 16 kohas üle Eesti detsembri lõpuni, metsaminekule eelneb loodushariduslik lühiprogramm. Töökollektiivide kuuseretked toimuvad 10., 11. ja 14. detsembril ning eraisikute omad 18.-23. detsembrini ja 28.-30. detsembrini (venekeelne juhendamine). Kuuskede hinnad jäävad 50 ja 200 krooni vahele.

Kõik need, kes on endale sobiva jõulupuu ka varem riigimetsast toonud või kes teavad kindlaid kohti, kust puu võtta võib, saavad kuuse metsast tuua ka iseseisvalt. Selleks tuleb eelnevalt veenduda, et valitud koht asub riigimetsas ning seal pole looduskaitselisi piiranguid. Vajalikku infot annavad riigimetsa sildid tee ääres ning metsaregistri infobaas aadressil http://register.metsad.ee/avalik. Iseseisvalt metsast toodud jõulupuu eest tuleb enne puu saagimist tasuda, milleks pakume sellel aastal võimalust ka mobiiltelefonimaksega.

RMK juhib tähelepanu, et jõulukuuski tohib riigimetsas raiuda vaid sealt, kus neil ei ole lootust suureks kasvada – teede ja kraavide servadest, elektriliinide alt ja metsasihtidelt. Metsanoorendikest ja kultuuridest, kuhu nad on inimese poolt istutatud või kust neist loodetakse saada tulevikupuid, on kuuskede varumine keelatud.

Lisainfo ja registreerimine aadressil www.rmk.ee/kuuseke, jooksvaid küsimusi aitab lahendada kuuseabi telefon 676 7842. Palume kuuseretkele tulles võtta kaasa oma saag ning riietuda ilmastikuoludele vastavalt. RMK ei korralda kuuskede transporti, ega müü looduskeskuste juures varem raiutud kuuski. Kokku kestab kuuseretk umbes 2 tundi.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:
Marge Rammo
RMK loodushoiu osakonna juhataja
Telefon 676 7530, 513 7035
e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee