Valmis Emajõe-Suursoo kaitseala tutvustav ekspositsioon 30.12

RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuses on üleval Keskkonnaameti ja Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) koostöös valminud ekspositsioon, mille keskseks teemaks on Emajõe-Suursoo kaitseala.

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toel koostatud kuuel ajaloolisesse hoonesse paigaldatud stendil tutvustatakse laiemalt märgalade rikast Eestimaad ja Emajõge, detailsemalt Emajõe alamjooksule jäävaid sooalasid ning nende väärtusi.

Ekspositsiooniga saab tutvuda RMK Emajõe-Suursoo looduskeskuses Tartumaal, Luunja vallas, Kavastu külas. Vaata infot looduskeskuse kohta: http://www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/looduskeskused/emajoe-suursoo-looduskeskus

Lisainfo:
Elo Raspel
Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist
Tel 527 3340
E-post: elo.raspel@keskkonnaamet.ee
www.keskkonnaamet.ee

Eerika Purgel
RMK loodushoiuosakonna külastuskorralduse spetsialist
Tel 506 7248
E-post: eerika.purgel@rmk.ee
www.rmk.ee