Liiklemine Alam-Pedja looduskaitseala veeteel on raskendatud 17.07

RMK annab looduses liikujatele teada, et Alam-Pedja looduskaitsealale jääva veetee läbimine on hetkel umbes 100 meetri ulatuses takistatud ning RMK on asunud otsima lahendusi, kuidas takistus eemaldada.

RMK külastuskorralduse spetsialisti Eerika Purgeli sõnul asuvad looduskaitseala veetee ääres kolm ettevalmistatud puhkekohta laavu-tüüpi varjualuse, lõkkeaseme ja ökokäimlaga – üks neist Põltsamaa jõe ja teised kaks Pede jõe ääres. „Jõeteel asuva risu tõttu on läbimatuks muutunud Laashoone külas asuv Potaste ja Rasti külas asuva Londoni laavu vaheline ala,“ selgitas Purgel.

RMK palub antud piirkonnas, aga ka mujal metsaaladel ürituste korraldamisest ja ka veeteedel paadimatkade planeerimisest teada anda e-posti aadressil eerika.purgel@rmk.ee. Eelteavitamine aitab kaasa looduskaunites paikades asuvate laavude korrashoidmisele ning võimaldab tagada külastajate rahulolu kaitseala puhkekohtades viibimisel. Kaitsealale minnes on soovituslik alati eelnevalt üle vaadata ka alal kehtivad piirangud.

RMK paneb kõigile looduses liikujatele südamele, et looduskeskkonda tuleb hoida ja säästvalt kasutada. “Järgida tuleks lihtsat põhimõtet, et mille jaksad loodusesse tuua, selle jaksad ka tagasi koju viia,” tõi Eerika Purgel näiteks kõige lihtsama looduses viibimise reegli. Lisaks olmeprügi loodusest kaasa võtmisele tuleks loomulike vajaduste rahuldamiseks kasutada käimlat, tuletegemiseks ainult ettevalmistatud lõkkekohta ning looduses liikudes hoida koer rihma otsas.

"RMK on loonud erinevaid võimalusi riigimetsas ja kaitstavatel aladel liikumiseks, et puhata, oma jõuvarusid taastada või loodust erinevatel ettevalmistatud radadel tundma õppida,“ ütles Eerika Purgel, kelle sõnul tasub enne loodusesse teele asumist külastada RMK uuenenud kodulehte www.rmk.ee, kus on eraldi välja toodud võimalused ja juhised looduses liikumiseks.

Lisainfo
Eerika Purgel
RMK külastuskorralduse spetsialist
Telefon 506 7248
e-post eerika.purgel@rmk.ee
www.rmk.ee/teemad/looduses-liikujale/kaitsealad/alam-pedja-looduskaitseala  

Galeriis: veetee skeem, takistus Põltsamaa jõel, laavu Pede jõe ääres. Fotode autor Eerika Purgel.