RMK 9 kuu majandustulemused 26.10

Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) 2009. aasta 9 kuu müügitulu oli kokku 890 miljonit krooni, mis on 490 miljonit krooni vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Valdava osa tuludest – 809 miljonit krooni - teenis RMK metsamaterjali ja kasvava metsa raieõiguse müügist.

Müügitulu kahanemise tõi kaasa puidu nõudluse järsk kukkumine turul aasta alguses ning sellega seonduv müügimahu ning hindade vähenemine. Tänaseks on puiduturg osaliselt taastunud ning müügitulu laekumine on jõudnud eelarvega kavandatud graafikusse.

Metsamaterjali müüs RMK tänavu 9 kuuga 1,63 miljonit kuupmeetrit 803 miljoni krooni väärtuses. Keskmiseks metsamaterjali müügihinnaks kujunes 491 krooni kuupmeetri kohta.

Kasvava metsa raieõigusena müüs RMK sanitaarraiet, millega aidatakse kaasa kohaliku elanikkonna küttepuiduga varustamisele. Sanitaarraie raieõigust müüdi 4,6 miljoni krooni väärtuses ja keskmiseks müügihinnaks kujunes 9 kuuga 126 krooni kuupmeetri kohta.

Metsamaterjali müügimahust 73 % moodustas uuendusraietest varutud puit, 22 % puidust pärines harvendusraietest ja 5 % muudest raietest. Uuendusraiet on riigimetsas tänavu tehtud 5400 hektaril, mis moodustab 64% 2009. aastaks planeeritust.

Riigimetsa uuendustöödel on tänavu istutatud ja külvatud kokku 4219 hektaril.  Noorendike hooldamist on tehtud 8550 hektaril.

Igaüheõigusel tuginevate looduskasutuse võimaluste pakkumiseks ja elanikkonna loodusteadlikkuse edendamiseks kasutas RMK 2009. aasta 9 kuuga kokku 19,5 miljonit krooni. Jahindusest (jahipakettide, jahisaaduste ja jahilubade müük) teenis RMK esimese 9 kuuga 5,5 miljonit krooni.

RMK käesoleva aasta 9 kuu kasum on 47 miljonit krooni.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38 % Eesti metsadest.  

Lisainfo: 

Anneli Viik
RMK finants- ja administratsioonijuht
Tel 676 7740, gsm 501 4740  
e-post: anneli.viik@rmk.ee
www.rmk.ee