RMK avalikustas 2010. a uuendusraiete nimekirjad  18.11

RMK kodulehel on üleval 2010. aasta uuendusraiete nimekirjad. Teave töödest avalikustati eesmärgiga informeerida inimesi riigimetsas toimuvast ning anda võimalus tutvuda kavandatud raietöödega neile huvipakkuvas kohas.

Raiete nimekirjad kuvatakse RMK veebis iga metskonna alljaotuses, näiteks Harjumaa http://www.rmk.ee/teemad/metsamajandamine/metskonnad/harjumaa-metskond 

Uuendusraiete nimekirjas on toodud majandatavas ja piirangutega majandatavas metsas raieks kavandatud metsaosade loetelu, mille hulgast on võimalik teha raiekohtade valik. Raienimekirjast leiate raiekoha kohta detailsed andmed, nagu eraldise pindala, peapuuliik, vanus, boniteet, kasvukohatüüp ja raiutav tagavara.

Kavandatud raie asukoha leiab üles metsaregistri http://register.metsad.ee/avalik/ abil kahel moel:
1) sisestades metsaregistri otsingusse raiete nimekirjast leitud metsakvartali numbri;
2) otsides metsaregistri kaardiaknast huvipakkuva piirkonna ning sealt leitud riigimetsa kvartalinumbrit RMK 2010. aasta uuendusraiete nimekirjast.

Uuendusraiete nimekirjade avalikustamise nõue tuleneb ka FSC sertifikaadist, mida RMK omab alates 1. veebruarist 2002. Sertifikaati pikendati märtsis 2007. kuni 31. jaanuarini 2012. Sertifikaat kinnitab, et Eesti riigimetsa majandatakse säästvalt, metsaraie ei ole ületanud juurdekasvu, metsatööde tegemisel on püütud maksimaalselt vältida looduskeskkonna kahjustusi ning oluline osa riigimetsast on range kaitse all.


Lisainfo:
Kristjan Tõnisson
RMK metsahaldusosakonna keskkonnakorralduse peaspetsialist
Tel 5691 8728
E-post kristjan.tonisson@rmk.ee