RMK ja MTÜ Klubi Tartu Maraton sõlmisid maarendilepingu 06.10

5. oktoobril sõlmisid RMK ja MTÜ Klubi Tartu Maraton 10 aastaks maarendilepingu suusa-, jooksu- ja rattaraja kasutamiseks riigimetsamaal.

Leping sõlmiti riigimetsamaal paiknevate rajalõikude kohta, kus fikseeriti maa kasutamise tingimused ja poolte õigused-kohustused.

MTÜ Klubi Tartu Maraton juhatuse liikme Indrek Kelgu sõnul on leping nende jaoks aasta olulisim maa kasutamise kokkulepe, kuna riigimetsamaa osakaal maratonitrassil on suur. Maratonirada kulgeb riigimetsamaal ca 17 km ulatuses Valgamaal, Palupera, Otepää ja Sangaste vallas ning ca 3,5 km ulatuses Tartumaal, Nõo ja Rõngu vallas.

MTÜ Klubi Tartu Maratoni poolt kirjutas lepingule alla juhatuse liige Indrek Kelk, RMK poolt allkirjastas lepingu RMK Valgamaa metskonna metsaülem Risto Sepp.

„Vastavalt kokkuleppele teavitavad suurürituse korraldajad RMK-d toimuvast 10 päeva ette. Seega on meil olemas teadmine, kes riigimetsamaal toimetab ning kes toimuva eest vastutab“, selgitas Risto Sepp.

Sarnased maarendilepinguid on RMK-l Valgamaal veelgi. MTÜ-ga Otepää Liikumisrajad on sõlmitud leping Kääriku Kekkose suusaraja ning MTÜ-ga Spordiklubiga Viraaž Tõrva linna lähedal paikneva suusaraja aluse riigimaa rendiks.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. Lisaks loob RMK puhkevõimalusi Eesti riigimetsas ja kaitsealadel ning kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

Lisainfo:

Risto Sepp
RMK Valgamaa metsaülem
Tel 513 0147
e-post risto.sepp@rmk.ee
www.rmk.ee


Indrek Kelk
MTÜ Tartu Maraton juhatuse liige
Tel 51 63 260
e-post indrek@tartumaraton.ee