RMK jahilubade enampakkumine oli edukas 27.05

Täna, 27. mail Lääne-Virumaal toimunud RMK Anguse jahipiirkonna jahilubade suulisel oksjonil osales 11 pakkujat. Enampakkumisele pandud nelja müügiüksuse kogusummaks kujunes 290 000 krooni.
RMK jahimajandusosakonna juhataja Kalev Männiste sõnul läks enampakkumine edukalt ja kiirelt. „Kõik enampakkumise võitjad olid Virumaalt, mis näitab, et hetkel on isegi kohalikel jahimeestel jahipidamisvõimalused piiratud,“ selgitas Kalev Männiste. Ta lisas, et RMK eesmärk on jahipidamisvõimalusi mitmekesistada just Eesti jahimeeste huve arvestades ja üks võimalus selleks on jahilubade müük enampakkumiste kaudu.

Kokku pandi müügiüksustena avalikule suulisele enampakkumisele neli 3000-8400 hektari suurust RMK Anguse piirkonna osaala küttimismahtu, mis sisaldasid kokku 85 suuruluki küttimisluba. Müügiüksuste enampakkumise alghinnad olid vahemikus 30-50 tuhat krooni. Enampakkumisele pandi juunist 2009 veebruarini 2010 kehtivate sõraliste suurulukite jahiluba.

Täna toimunud enampakkumisel said osaleda kõik jahimehed, kes omavad Eestis kehtivat jahitunnistust, jahirelva luba ja suuruluki laskekatse tunnistust. Iga osaleja sai omandada ainult ühe müügiüksuse.

Ulukite küttimise loaga kaasneb kohustus küttida müügiüksuse osaalalt suurulukitega vähemalt samas mahus väikekiskjaid või kopraid. Ulukihooldetööd ja lisasöötmise teostab pakkumise võitja müügiüksusel omal kulul. RMK jätab endale muu hulgas õiguse anda loa ostjale ette soovituslik sõraliste küttimisstruktuur ulukiliigiti soolises ja vanuselises vahekorras ning kehtestada väikekiskjate või kobraste küttimiskohustuse suurus. Samuti määrata kütitud ulukilt teadusliku uurimismaterjali kogumise ulatus ning koordineerida ja korraldada suurkiskjate küttimist jahipiirkonnas.

Rohkem informatsiooni RMK enampakkumiste ja jahipidamise kohta riigimetsas leiab aadressilt www.rmk.ee/jahipidamine.

Lisateave:
Kalev Männiste
RMK jahimajandusosakonna juhataja
tel 513 9642, e-post kalev.mannistermk.ee

Ahto Elmi
RMK Anguse jahipiirkonna juhataja
tel 506 2065, e-post: ahto.elmirmk.ee