RMK kinkis lasteaedadele 725 Metsaelu aabitsat 13.10

Toetamaks loodusteadlikkuse arendamist koolieelse hariduse vallas, kinkis Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK) Haridus- ja Teadusministeeriumile 725 eksemplari eesti- ja venekeelseid "Metsaelu aabitsaid" Eestimaa lasteaedadele jagamiseks.

Eesti metsi ja metsaelu tutvustava raamatu peategelaseks on rebasepoiss, kelle toimetusi erinevatel aastaaegadel vaadeldakse läbi noore kutsika mängude ja avastuste, jahi õppetundide ning ümbritsevas looduses toimuva.

Lood pani kirja Kätlin Vainola, tõetruud kodumaise looduse joonistused tegi Kristina Reineller. Raamatuga käib kaasas Fred Jüssi poolt lindistatud erinevate aastaaegade loodushäälte CD. RMK nõustas raamatu sisu koostamist, et see kajastaks võimalikult tõetruult looduses toimuvat.

RMK kodulehe Metsakooli all-lehele lisatakse vastavalt aastaaegadele ka toetavad töölehed ja tegevuste kirjeldused, mida lasteaia õpetajad saavad oma töös kasutada.

Metsaelu aabits valmis RMK ja Menu Kirjastuse koostöös ning tuli raamatupoodides müügile 12. oktoobril.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK majandab ligi 40% Eesti metsadest. Lisaks loob RMK metsapuhkuse veetmise võimalusi Eesti riigimetsas ja kujundab loodusteadlikkust. Loodushariduslikku tegevust pakutakse 17 looduskeskuses, 5 loodusmajas ja Sagadi looduskoolis.

Lisainfo:

Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Tel 513 7035, e-post marge.rammo@rmk.ee
www.rmk.ee