RMK nõukogu uueks liikmeks sai Mati Polli 01.02

Valitsuse 28. jaanuari 2010.a korraldusega arvati RMK nõukogust välja Ülle Rajasalu seoses tema nimetamisega Harju maavanemaks alates 10.12.09.a. Tema asemele nimetati RMK nõukogu liikmeks Eesti Metsatööstuse Liidu juhatuse liige Mati Polli.

RMK nõukogu on 9-liikmeline ja moodustatakse kolmeks aastaks. RMK nõukogu koosseisu kinnitab Vabariigi Valitsus. Nõukogusse kuuluvad: Rita Annus, Mati Polli, Helmer Jõgi, Tõnis Kõiv, Andres Lume, Ivar Sikk, Andres Talijärv, Valdur Lahtvee ja Toomas Tõniste.