Riigimetsast toodi pühadeks 4600 jõulukuuske 07.01

Esialgsete andmete kohaselt toodi tänavu riigimetsast ligi 4600 jõulukuuske kokku 42 000 euro väärtuses.

Riigimetsa Majandamise Keskuse loodushoiuosakonna juhataja Marge Rammo sõnul oli kuusetoojate huvi arvestades ekstreemseid lumeolusid üllatavalt suur ning näitab, et vana traditsioon perega ise metsast puu tuua on taas elustunud.

Marge Rammo kinnitusel tasuti tänavu enam kui poolte, 2400 kuuse eest mobiilimaksega, mis on varasematest aastatest märksa enam. “Väga populaarsed olid ka RMK korraldatud juhendatud kuuseretked, millel osales üle Eesti enam kui 1500 inimest,” ütles Rammo. 

”Teist aastat järjest polnud põhjust esitada ühtegi avaldust politseisse jõulukuuskede ebaseadusliku raiumise osas. Eks mõtteviis on muutunud ning ka tasumisvõimalused on RMK poolt nii mugavaks tehtud ja inimesed ei ole usaldust kuritarvitanud,” ütles RMK metsakasvatusosakonna peaspetsialist Toomas Väät. 

RMK suunab jõulukuuskede müügist saadud ligi 42 000 eurot (655 000 krooni) loodus- ja metsateadlikuse tõstmisse.

Jõulukuuskede toomise ajaks oli RMK teostanud lumetõrjet kokku üle 5000 kilomeetri metsateedel, milleks kasutati ligi 70 traktori ja masinisti abi.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandada on 38% Eesti metsadest.

Marge Rammo
RMK loodushoiuosakonna juhataja
Mob: 5137035
E-post: 
marge.rammo@rmk.ee

Toomas Väät
RMK metsakasvatusosakonna metsakasvatuse peaspetsialist
Mob: 520 5734
E-post: 
toomas.vaat@rmk.ee