Eesti metsades algas raierahu 21.04

Riigimetsa Majandamise Keskus kuulutas riigilaantes seoses metslindude  ja -loomade pesitsusajaga välja kahekuulise raierahu ning kutsub ka erametsade omanikke loodusringi austama.

RMK juhatuse liikme Tavo Uuetalu sõnul kestab riigimetsades raierahu ehk kevadsuviste raiete strateegia rakendamine  kuni 15. juunini. “Raierahu eesmärk on kaitsta ennekõike vanades okaspuumetsades elutsevaid õõnespesitsejaid linde nagu kakud ja kullilised ning ka maaspesitsevaid kanalisi. Kuna puumahlad jooksevad ja koor on lahti, siis pole praegu metsateoks niikuinii sobiv aeg,” lisas Uuetalu.

Tavo Uuetalu sõnul ei tähenda aga raierahu, et talumees ei võiks oma lepikust küttepuid teha, sest seal pesitsevad pigem põõsalinnud, kelle järelkasvu väike ragistamine ei sega.

Paralleelselt raierahu kehtestamisega alustas RMK terve suve toimuvate metsamajanduslike töödega nagu metsade uuendamine ja noorendike hooldamine. Kokku tegeleb tänavu suvehooajal 28 000 hektari noore metsa hooldamisega ligi 2500 inimest.

RMK on metsaseadusega moodustatud riigitulundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti rahvuspargis ning ligi 40 muul kaitsealal ja kujundab loodusteadlikkust. RMK majandab 38% Eesti metsadest.

 

Tavo Uuetalu
RMK juhatuse liige
Mob: 50 45 069
E-post: tavo.uuetalu@rmk.ee